Księgowość

Wiedza i doświadczenie naszego zespołu pozwala nam świadczyć usługi na poziomie,
jakiego oczekują od nas nasi Klienci.

Usługi księgowe

Dobrze wiemy, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej to duże wyzwanie i stres.
Zamiast skupić się na zadaniach firmy, wciąż trzeba pamiętać o zeznaniach, wnioskach, raportach, etc. Dlatego proponujemy Państwu outsourcing księgowości, czyli przejęcie przez nas pełnej odpowiedzialności za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak i reprezentowanie Państwa przed instytucjami i organami podatkowymi.


Podstawowy zakres naszych usług obejmuje:

- Prowadzenie ksiąg handlowych;
- Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ryczałtu;
- Prowadzenie ewidencji VAT;
- Sprawy urzędowe, zaświadczenia, rejestracje, aktualizacje NIP;
- Odbieramy dokumenty od klientów „na żądanie” własnym kurierem;


Poza standardowymi działaniami oferujemy również dodatkowy zakres usług, tj.:

- Określanie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, opracowywanie wniosków kredytowych;
- Sporządzanie analiz ekonomicznych, prognoz, biznes planów;
- Dokonywanie optymalizacji wysokości podatków dla konkretnych klientów;
- Nadzór nad rachunkowością podmiotów gospodarczych (dla firm nie zatrudniających Głównego Księgowego);
- Porady prawne, pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych, wybór formy
  prawnej prowadzonej działalności, formy prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- Bieżące informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz objaśnienia kwestii prawnych, podatkowych,
  dokumentacyjnych – możliwe    przeprowadzanie konsultacji w miejscu prowadzenia działalności;
- Zakładanie nowych firm.


Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, ZUS

- Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT prowadzących działalność gospodarczą
  oraz pracowników, naliczanie składek;
- Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT;
- Sporządzenie sprawozdań statystycznych (GUS);
- Sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT, informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE;
- Reprezentowanie Państwa firmy przed urzędami.


Rachunkowość

- Tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont - podstawowych narzędzi rachunkowości
  umożliwiających efektywne    zarządzanie finansami podmiotu;
- Bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych firmy;
- Udoskonalanie systemu rachunkowości firmy, w celu wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego
  w sprawozdawczości zarządczej oraz    transparentnej prezentacji danych finansowych podmiotu , w tym także dla inwestorów;
- Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową);
- Opracowywanie sprawozdawczości wewnętrznej firmy.


Gospodarka Materiałowa

- Prowadzenie ewidencji obrotu materiałowego;
- Rozliczenie produkcji.


Gospodarka Majątkiem Trwałym i inwestycjami

- Opracowywanie optymalnych planów inwestycyjnych;
- Prowadzenie tabel amortyzacyjnych;
- Prowadzenie ksiąg ewidencyjnych środków trwałych;
- Rozliczanie inwestycji okresowych.

 

Osoba kontaktowa:

Wisława Czubińska

wislawa.czubinska@sklodowscy.pl

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00