Eksperci


Katarzyna Budny

Radca Prawny

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Prawa. W 2011r. uzyskała tytuł Radcy Prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od roku 2009 roku współpracuje z Kancelarią Podatkową Skłodowscy. Jej działalność zawodowa koncentruje się głównie na doradztwie prawnym z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, sprawami korporacyjnymi w spółkach,  w tym w połączeniach, podziałach i przekształceniach spółek prawa handlowego. Świadczy pomoc prawną, z zakresu  prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa pracy. Wielokrotnie publikowała artykuły w biuletynie wewnętrznym Grupy Skłodowscy. Prowadzi szkolenia otwarte z zakresu prawa spółek handlowych oraz z zakresu windykacji. Prywatnie, w wolnym czasie lubi podróżować z rodziną po Europie kierując się głównie atrakcjami lokalnymi i parkami rozrywki. Czyta kryminały skandynawskich autorów.

Anna Tymińska

Radca Prawny

Absolwentka prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe dla Doradców Podatkowych przy Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości przy Ministerstwie Finansów. W 2011 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Z Grupą Skłodowscy związana od  października 2014 r.
Specjalizuje się w sprawach administracyjnych, gospodarczych, łączących w sobie aspekty prawno-podatkowe, kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, prawie spółek oraz prawie pracy. Szczególnie bliska jest jej tematyka postępowań podatkowych, postępowań sądowo-administracyjnych oraz sporów przed sądami w sprawach gospodarczych.
Lubi podróże, dobrą książkę i wyścigi samochodowe.

Jakub Sikora

Jakub Sikora, radca prawny

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie ukończył w 2002 roku. W 2014 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Z Grupą Skłodowscy związany jest od 2004 roku. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, prawie spółek, szeroko rozumianym prawie gospodarczym. Szczególnie bliska jest mu tematyka zawiązywania spółek prawa handlowego ich podziału, łączeń i przekształceń, a także likwidacji.Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej stowarzyszeń i fundacji. Występuje jako pełnomocnik przed sądami, zwłaszcza w sprawach gospodarczych. Wolny czas najchętniej spędza w gronie rodzinnym (żona i córka) oraz przyjaciół. 
Interesują go podróże, historia i modelarstwo. Najchętniej łączy wszystkie ww. pasje.

 

Jacek Czarnecki

Kierownik Zespołu Księgowego

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek Finanse i bankowość, specjalizacja Finanse Przedsiębiorstw. W 2009 roku uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta. Przeprowadził kilkadziesiąt badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych spółek kapitałowych z sektora usługowego, zarządzania nieruchomościami, farmaceutycznego, budowlanego oraz produkcyjnego. Łączna suma bilansowa zbadanych sprawozdań to ponad 5 mld PLN. Posiada również doświadczenie jako główny księgowy spółki z branży zarządzania projektami inwestycyjnymi, a także likwidator szkód ubezpieczeniowych typu ekonomicznego (BI loss adjuster). Współpracował m.in. z Anwil oraz Grupą Kęty SA, największa zlikwidowana szkoda - 30 mln EUR. Od maja 2015 roku współpracuje z firmą Skłodowscy Sp. z o.o. jako Kierownik Zespołu Księgowego.
Wolne chwile najchętniej spędza z rodziną lub na dokształcaniu się.

Anna Kostańska

Zastępca Kierownika Zespołu Księgowego

Ukończyła biotechnologię na Politechnice Gdańskiej i podyplomowe studia na kierunku Rachunkowość w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Absolwentka wielu kursów zawodowych z dziedziny księgowości i finansów. Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów nr 13219/2006 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ma wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych. Wiedzę i umiejętności zawodowe zdobywała na stanowisku Głównego Księgowego spółek z branży IT.
Lubi zawodowe wyzwania i chętnie podnosi swoje kwalifikacje.


Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00