Zmiany w zawieraniu umów na okres próbny


biuro_rachunkowe_bialystok

Od 22 lutego 2016 roku obwiązują nowe przepisy dotyczące zawierania umów o pracę na okres próbny. Nowe regulacje powstały w celu rozwiania licznych wątpliwości dotyczących zawierania umowy o pracę na okres próbny z nowym pracownikiem.

Jak było przed nowelizacją?

Przed 22 lutego 2016 przepisy kodeksu pracy praktycznienie nie regulowały sposobu zawierania umów na okres próbny. Jedyny zapis znajdował się w paragrafie 2 art. 25 Kodeksu pracy. Przepis ten składał się wyłącznie z jednego zdania, z którego wynikało jedynie, że pracownika na podstawie umowy na okres próbny można zatrudnić maksymalnie na okres 3 miesięcy.

Jak jest obecnie?

Po nowelizacji, do artykułu 25 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz.1666) tj. dodano nowe przepisy, których celem jest sprecyzowanie zasad zawierania umów o pracę na okres próby - zmiany te dotyczą:

 Przykład I

Ireneusz K. właściciel restauracji zatrudnił 23 letniego absolwenta szkoły gastronomicznej Mirosława T. na 3 miesięczny okres próbny. Niestety mimo szczerych chęci i ogromnego zapału do pracy okazało się, iż Mirosław T. nie posiada talentu do gotowania, co więcej nadzorujący Mirosława T. kucharz oświadczył swojemu pracodawcy, iż jego podopieczny nie radzi sobie w sytuacjach stresowych wynikających z większej ilości zamówień. Po upływie okresu próbnego Ireneusz K. widząc, że Mirosław T. przykłada się do swoich obowiązków, lecz sobie z nimi nie radzi zaproponował mu umowę na 3-miesięczny okres próbny na stanowisku kelnera. Mirosław T. zgodził się. Tym razem Mirosław T. bardzo dobrze radził sobie na nowym stanowisku. Ireneusz K. zadowolony z pracy Mirosława T. zaproponował mu umowę o pracę  na okres 8 miesięcy.

Przykład II

Janusz D. pracował jako stolarz w zakładzie meblarskim Aleksandra T. W sierpniu 2012 roku podczas urlopu wypoczynkowego złamał rękę. W związku z koniecznością przebycia operacji, zrośnięcia się kości przedramienia i rehabilitacji przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 5 miesięcy. W zaistniałej sytuacji Aleksander T. pomimo bardzo dobrej opinii na temat pracy Janusza D. po upływie 3 miesięcy rozwiązał z mim umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia. Po odzyskaniu sprawności w złamanej ręce Janusz D. podejmował pracę kolejno w dwóch innych zakładach meblarskich, jednakże okazało się, iż w wyniku wypadku mimo przebytej rehabilitacji ręka Janusza D. nie jest już tak sprawna jak przed wypadkiem. W kwietniu 2016 roku Janusz D. oświadczył Aleksandrowi T., iż chciałby zatrudnić się ponownie w jego zakładzie jako stolarz. Aleksander T. ze względu na sumienność, oraz 10 staż pracy Janusza D., zdecydował się go ponownie zatrudnić na 3-miesięczny okres próbny. Niestety Aleksander T. również zauważył niską wydajność Janusza D. w stosunku do pozostałych pracowników zatrudnionych w jego zakładzie. Po upływie okresu próbnego nie mogąc zatrudnić Janusza D. na dotychczasowym stanowisku zaproponował mu posadę przedstawiciela handlowego. Aleksander T. zawarł z Januszem D. umowę na miesięczny okres próbny. Widząc, że Janusz D. dobrze radzi sobie na nowym stanowisku Aleksander T. po upływie miesięcznego okresu próbnego, mając na uwadze , iż Janusz D. pracował w jego zakładzie przez 10 lat, podpisał z nim umowę na czas nieokreślony.

W podanym przykładzie Aleksander T. podpisał z Januszem D. umowę na miesięczny okres próbny. Jeśli okazałoby się, że miesiąc jest zbyt krótkim okresem do zweryfikowania czy Janusz D. radzi sobie na danym stanowisku, wówczas jeśli Aleksander T. chciałby zatrudnić Janusza D. w swoim zakładzie musiałby zawrzeć z nim nową umowę na okres próbny przenosząc go na inne stanowisko z nowym zakresem obowiązków.

Stan prawny na: 01.03.2017
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

16 July 2018
W praktyce może się zdarzyć, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, uległa zniszczeniu lub została zagubiona. Najczęściej w takiej sytuacji, wystawiany jest...

Split payment - nowe warunki działania przedsiębiorców

29 June 2018
Już 1 lipca w życie wchodzi tzw. split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT.  

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00