Zmiana terminu wejścia w życie split payment


22

Sejm zaakceptował poprawkę Senatu, która opóźnia wejście w życie split payment. Data wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług została przesunięta z 1 kwietnia na 1 lipca 2018 roku.

Senatorowie w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o VAT zgłosili poprawkę przesuwającą termin wprowadzenia split payment argumentując m.in. że prosi o to sektor bankowy. Konieczne jest dostosowanie systemów informatycznych do nowych mechanizmów, ponieważ planowane rozwiązania opierają się głównie na zmianach technologicznych w systemach rozliczeń międzybankowych.

Mechanizm split payment polega na podzieleniu płatności z tytułu faktury VAT - podatnik będzie miał możliwość zapłaty swojemu kontrahentowi kwot netto i VAT wynikających z faktury na dwa odrębne rachunki bankowe. Kwota netto będzie dostępna tak jak dotychczas w tradycyjny sposób, bez żadnych ograniczeń. Natomiast dostęp do środków na specjalnym koncie, dedykowanym VAT będzie znacznie ograniczony. Będzie ono służyło do rozliczeń z tytułu VAT ze Skarbem Państwa, a także regulowania zobowiązań wobec kontrahentów w części odpowiadającej kwocie VAT.

Będzie istniała możliwość przelewu z konta VAT na zwykłe konto bankowe ale wyłącznie za zgodą Naczelnika Urzędu Skarbowego. Naczelnik ma na wydanie zgody 60 dni! Pomimo uwag organizacji przedsiębiorców został on utrzymany mimo, że w praktyce dla drobnego przedsiębiorcy, który swoje zobowiązania reguluje w gotówce może to oznaczać utratę płynności i w konsekwencji zamkniecie firmy.

Stosowanie tego mechanizmu ma być dobrowolne. Ustawodawca przewidział szereg zachęt, które mają skłaniać podatników do korzystania z niego, zwłaszcza jeżeli będą mieć wątpliwości co do uczciwości swoich kontrahentów. Przedsiębiorcy korzystający z podzielonej płatności będą mogli m.in. skorzystać ze skróconego do 25 dni terminu zwrotu VAT. W określonych warunkach skorzystanie z mechanizmu podzielonej płatności wyłączać będzie odpowiedzialność solidarną podatnika za zobowiązania podatkowe sprzedającego oraz ograniczać sankcje z tytułu błędnego odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z założeniami nowelizacja ma spowodować ograniczenie wyłudzeń VAT polegających na użyciu tzw. „znikających podatników”. Dodatkowo zwiększeniu powinny ulec dochody podatkowe skarbu państwa.

Opracował: Marcin Jaworski
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

16 July 2018
W praktyce może się zdarzyć, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, uległa zniszczeniu lub została zagubiona. Najczęściej w takiej sytuacji, wystawiany jest...

Split payment - nowe warunki działania przedsiębiorców

29 June 2018
Już 1 lipca w życie wchodzi tzw. split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT.  

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00