Zmiana terminu wejścia w życie split payment


22

Sejm zaakceptował poprawkę Senatu, która opóźnia wejście w życie split payment. Data wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług została przesunięta z 1 kwietnia na 1 lipca 2018 roku.

Senatorowie w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o VAT zgłosili poprawkę przesuwającą termin wprowadzenia split payment argumentując m.in. że prosi o to sektor bankowy. Konieczne jest dostosowanie systemów informatycznych do nowych mechanizmów, ponieważ planowane rozwiązania opierają się głównie na zmianach technologicznych w systemach rozliczeń międzybankowych.

Mechanizm split payment polega na podzieleniu płatności z tytułu faktury VAT - podatnik będzie miał możliwość zapłaty swojemu kontrahentowi kwot netto i VAT wynikających z faktury na dwa odrębne rachunki bankowe. Kwota netto będzie dostępna tak jak dotychczas w tradycyjny sposób, bez żadnych ograniczeń. Natomiast dostęp do środków na specjalnym koncie, dedykowanym VAT będzie znacznie ograniczony. Będzie ono służyło do rozliczeń z tytułu VAT ze Skarbem Państwa, a także regulowania zobowiązań wobec kontrahentów w części odpowiadającej kwocie VAT.

Będzie istniała możliwość przelewu z konta VAT na zwykłe konto bankowe ale wyłącznie za zgodą Naczelnika Urzędu Skarbowego. Naczelnik ma na wydanie zgody 60 dni! Pomimo uwag organizacji przedsiębiorców został on utrzymany mimo, że w praktyce dla drobnego przedsiębiorcy, który swoje zobowiązania reguluje w gotówce może to oznaczać utratę płynności i w konsekwencji zamkniecie firmy.

Stosowanie tego mechanizmu ma być dobrowolne. Ustawodawca przewidział szereg zachęt, które mają skłaniać podatników do korzystania z niego, zwłaszcza jeżeli będą mieć wątpliwości co do uczciwości swoich kontrahentów. Przedsiębiorcy korzystający z podzielonej płatności będą mogli m.in. skorzystać ze skróconego do 25 dni terminu zwrotu VAT. W określonych warunkach skorzystanie z mechanizmu podzielonej płatności wyłączać będzie odpowiedzialność solidarną podatnika za zobowiązania podatkowe sprzedającego oraz ograniczać sankcje z tytułu błędnego odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z założeniami nowelizacja ma spowodować ograniczenie wyłudzeń VAT polegających na użyciu tzw. „znikających podatników”. Dodatkowo zwiększeniu powinny ulec dochody podatkowe skarbu państwa.

Opracował: Marcin Jaworski
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.01.2019 r.

21 January 2019
Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r - 4 765,00 Max. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 11 912,50 Kwota rocznego ograniczenia...

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych od 2019 r.

16 January 2019
Do końca 2018 r. aby nie zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w formie spadku lub darowizny trzeba było odczekać pięć lat licząc od końca roku, w którym...

Urząd Skarbowy rozliczy nas za rok 2018

16 January 2019
W 2019 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w zasadach składania PIT – zeznania za rok podatkowy składane na deklaracjach PIT-37 i PIT-38 zostaną przygotowane, a w niektórych...

Sprawozdania finansowe

16 January 2019
Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mogą być sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej.

Bony w świetle przepisów VAT w 2019 roku

16 January 2019
W dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433). Część z nich reguluje...

Ulgi i odliczenia PIT 2018

14 December 2018
W związku, ze zbliżającym się końcem roku 2018 przypominamy o ulgach i odliczeniach, które można uwzględnić w rozliczeniach rocznych.

Samochody osobowe w działalności – zmiany od 2019 roku

14 December 2018
Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych w firmach.

Formy opodatkowania

14 December 2018
Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca musi dokonać wyboru formy opodatkowania (na druku CEIDG-1). Od 2019 roku zmiany można dokonać raz w roku do 20 lutego 2019 roku.

Mały ZUS - nowe uprawnienie w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne

14 December 2018
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących...

Zmiany w umowach na czas określony

21 November 2018
Szanowni Państwo, W związku z tym, że w dniu 22 listopada 2018 r. mijają 33 miesiące od wejścia w życie regulacji prawnych zmieniających zasady zatrudniania pracowników na...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00