Zmiana limitów dla firm w 2017 roku


100euro

Dzięki rosnącemu kursowi euro limity, od których zależą uprawnienia wielu podatników, będą wyższe w 2017 roku od tych obowiązujących dotychczas.

Niewykluczone, że w krótce więcej przedsiębiorstw zostanie objętych takimi uproszczeniami. Mateusz Morawiecki, minister finansów, zaproponował wdrożenie podwyższenia limitu do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Aktualnie limit kształtuje się na poziomie 1,2 mln euro. Miałby zostać zwiększony do poziomu 2 mln euro. Na podstawie przewidywań, w przyszłym roku mogłoby na tym skorzystać niespełna 14 tys. podatników.

Nie zmieni się sposób przeliczenia limitu, tj. po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedzającego rok podatkowy. Dla progów przyszłego roku będzie to kurs 4, 2976 zł za 1 euro.

Na podstawie obowiązującego stanu prawnego, przedsiębiorstwa osiągające przychody netto co najmniej 5 157 120 zł będą zobowiązane od 01 stycznia 2017 r. prowadzić pełną rachunkowość. Próg jest wyższy od obowiązującego o ponad 64 tys. zł. Przedsiębiorstwa, których dotyczy powyższy limit to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne. Niestety spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki z o.o. i SKA bez względu na wysokość obrotów będą musiały prowadzić pełną rachunkowość.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów sprzeciwia się podwyższeniu progu, argumentując, że księgi zapewniają bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz obecny wysoki kurs euro jest  realnie wyższy od tego obowiązującego w 2008 roku. Natomiast samorząd wyszedł z propozycją zmiany przeliczania progu poprzez zaokrąglanie wartości do pełnych tysięcy złotych tak jak w przepisach podatkowych.

Status małego podatnika dla celów PIT, CIT i VAT m.in. daje prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych, a także kasowej metody rozliczeń. Próg do ww. statusu obliczany jest na podstawie tego samego limitu – 1,2 mln euro. Przeliczenie jest podobne co do ksiąg rachunkowych. Wynika z tego, że jeżeli tegoroczne przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przewyższą kwoty 5 157 120 zł, wówczas przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z udogodnień w PIT, CIT i VAT.

Dwa limity VAT

W odniesieniu do VAT, jak dobrze pamiętamy, istnieją dwa limity tj. 1,2 mln euro oraz 45 tys. euro. Ten drugi odnosi się do prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, agentów, zleceniobiorców bądź innych osób świadczących usługi o zbliżonym charakterze (z wyłączeniem komisu). W nadchodzącym roku będą mogli korzystać z preferencji, w przypadku gdy kwota otrzymanych prowizji czy innego wynagrodzenia (łącznie z podatkiem) nie przekroczy 193 tys. zł. Dzięki podwyższeniu kursu euro, limit wzrósł w odniesieniu do poprzedniego roku o 2 tys. zł.

Niedawno opublikowano projekt nowelizacji ustawy o VAT, który podwyższa limit „podmiotowego” zwolnienia z VAT do kwoty 200 tys. zł. Limit ten już jest podany w polskiej walucie i nie ma konieczności jego przeliczania. Obecnie obowiązujący kształtuje się na poziomie 150 tys. zł.

Uproszczona amortyzacja

Do jednorazowej amortyzacji mają prawo nie tylko mali podatnicy, ale także (pod pewnymi warunkami) mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy rozpoczynający w danym roku działalność gospodarczą. Odpis stosuje się dla maszyn i urządzeń kwalifikowanych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyjątkiem samochodów osobowych. suma jednorazowej amortyzacji, nie może przewyższyć 50 tys. euro. W 2017 r. kwota ta wzrośnie o 3 tys. zł. i będzie wynosiła 215 tys. zł.

Rozliczenie ryczałtem

Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdy prowadzona działalność uprawnia ich do tego, oraz przychody z poprzedniego roku nie przekroczyły wyznaczonego limitu, którego nie zaokrągla się do pełnych tysięcy. Aktualnie wynosi on 150 tys. euro. Wicepremier Mateusz Morawski, zaproponował jego podwyższenie do kwoty 250 tys. euro.

Z roku na rok, taki sposób rozliczania wybiera coraz więcej osób. Tylko w 2015 roku wybrało ten sposób opodatkowania ponad 43 tys. podatników więcej niż rok wcześniej.

Na podstawie obowiązującego limitu na 2017 rok, uproszczone rozliczenia będą mogli zadeklarować podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (z pewnymi włączeniami), osiągający przychody nie większe niż 644 640 zł. (limit na 2016 r. wynosił 636 555zł). W odniesieniu do spółki cywilnej bądź jawnej osób fizycznych brane są przychody wszystkich wspólników łącznie.

Wyżej wymieniony limit odnosi się również do podatników zamierzających rozliczać się w formie ryczałtu, a w roku 2016 rozliczali przychody wyłącznie w formie karty podatkowej, lub też za część roku w formie karty, a za część na zasadach ogólnych. W tej drugiej sytuacji limit dotyczy przychodów łącznie.

Ryczałtowcy osiągający niskie przychody mogą wybrać kwartalny sposób rozliczenia. Limit ten wynosi 25 tysięcy euro. Po przeliczeniu, w 2017 r. równa się kwocie 107 440 zł. (w 2016 to 106 092,50 zł.)

autor: Karolina Zalewska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
03.11.2016 Marki

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00