Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców


30535217_s

Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na podatek dochodowy oraz nie musi składać deklaracji VAT.

Od 30 kwietnia 2018 roku w wyniku wejścia w życie ustawy prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) obowiązują nowe regulacje dotyczące wznawiania i zawieszania działalności gospodarczej. Nowe przepisy zostały wprowadzone w celu ułatwienia procesu zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej.

Jak było przed 30 kwietnia 2018 roku ?

Do 30 kwietnia 2018 roku zawieszenie działalności wiązało się z kilkoma głównymi zasadami:

Jak jest obecnie?

Nowe regulacje zawarte w art. 23 ust 1 ustawy prawo przedsiębiorców wprowadzają możliwość zawieszenia działalność przez osoby fizyczne na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.. Podmioty wpisane do KRS mogą wciąż zawiesić działalność na czas od 30 dni do 24 miesięcy ( art.23 ust 2 prawa przedsiębiorców).

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej np. na okres 3 lat we wniosku o zawieszenie działalności należy wskazać konkretną datę jej zaprzestania np. 7 maja 2021 roku. Po upływie okresu zawieszenia działalności gospodarczej wskazanym we wniosku działalność zostanie wznowiona automatycznie. Ustawa zniosła bowiem obowiązek zgłoszenia wniosku o wznowieniu działalności pod rygorem wykreślenia z rejestru .

Od dnia automatycznego wznowienia działalności przedsiębiorca  ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na podatek dochodowy oraz musi złożyć ponownie deklaracje VAT.

Z możliwości bezterminowego zawieszenia działalności mogą skorzystać tylko osoby fizyczne wpisane do rejestru Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej tj. prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, bądź prowadzące działalność w formie spółki cywilnej.

Ustawa umożliwia również zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zatrudniającego wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim( art. 22 ust.2 pp).

Stan prawny na: 15.06.2018
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

16 July 2018
W praktyce może się zdarzyć, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, uległa zniszczeniu lub została zagubiona. Najczęściej w takiej sytuacji, wystawiany jest...

Split payment - nowe warunki działania przedsiębiorców

29 June 2018
Już 1 lipca w życie wchodzi tzw. split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT.  

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00