Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców


30535217_s

Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na podatek dochodowy oraz nie musi składać deklaracji VAT.

Od 30 kwietnia 2018 roku w wyniku wejścia w życie ustawy prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) obowiązują nowe regulacje dotyczące wznawiania i zawieszania działalności gospodarczej. Nowe przepisy zostały wprowadzone w celu ułatwienia procesu zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej.

Jak było przed 30 kwietnia 2018 roku ?

Do 30 kwietnia 2018 roku zawieszenie działalności wiązało się z kilkoma głównymi zasadami:

Jak jest obecnie?

Nowe regulacje zawarte w art. 23 ust 1 ustawy prawo przedsiębiorców wprowadzają możliwość zawieszenia działalność przez osoby fizyczne na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.. Podmioty wpisane do KRS mogą wciąż zawiesić działalność na czas od 30 dni do 24 miesięcy ( art.23 ust 2 prawa przedsiębiorców).

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej np. na okres 3 lat we wniosku o zawieszenie działalności należy wskazać konkretną datę jej zaprzestania np. 7 maja 2021 roku. Po upływie okresu zawieszenia działalności gospodarczej wskazanym we wniosku działalność zostanie wznowiona automatycznie. Ustawa zniosła bowiem obowiązek zgłoszenia wniosku o wznowieniu działalności pod rygorem wykreślenia z rejestru .

Od dnia automatycznego wznowienia działalności przedsiębiorca  ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na podatek dochodowy oraz musi złożyć ponownie deklaracje VAT.

Z możliwości bezterminowego zawieszenia działalności mogą skorzystać tylko osoby fizyczne wpisane do rejestru Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej tj. prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, bądź prowadzące działalność w formie spółki cywilnej.

Ustawa umożliwia również zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zatrudniającego wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim( art. 22 ust.2 pp).

Stan prawny na: 15.06.2018
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.01.2019 r.

21 January 2019
Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r - 4 765,00 Max. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 11 912,50 Kwota rocznego ograniczenia...

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych od 2019 r.

16 January 2019
Do końca 2018 r. aby nie zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w formie spadku lub darowizny trzeba było odczekać pięć lat licząc od końca roku, w którym...

Urząd Skarbowy rozliczy nas za rok 2018

16 January 2019
W 2019 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w zasadach składania PIT – zeznania za rok podatkowy składane na deklaracjach PIT-37 i PIT-38 zostaną przygotowane, a w niektórych...

Sprawozdania finansowe

16 January 2019
Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mogą być sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej.

Bony w świetle przepisów VAT w 2019 roku

16 January 2019
W dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433). Część z nich reguluje...

Ulgi i odliczenia PIT 2018

14 December 2018
W związku, ze zbliżającym się końcem roku 2018 przypominamy o ulgach i odliczeniach, które można uwzględnić w rozliczeniach rocznych.

Samochody osobowe w działalności – zmiany od 2019 roku

14 December 2018
Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych w firmach.

Formy opodatkowania

14 December 2018
Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca musi dokonać wyboru formy opodatkowania (na druku CEIDG-1). Od 2019 roku zmiany można dokonać raz w roku do 20 lutego 2019 roku.

Mały ZUS - nowe uprawnienie w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne

14 December 2018
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących...

Zmiany w umowach na czas określony

21 November 2018
Szanowni Państwo, W związku z tym, że w dniu 22 listopada 2018 r. mijają 33 miesiące od wejścia w życie regulacji prawnych zmieniających zasady zatrudniania pracowników na...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00