Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie


outsourcing_kadr_i_plac_warszawa

Artykuł 41 kodeksu pracy określa, kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi - w czasie jego urlopu, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Przepis ten odnosi się do daty wręczenia wypowiedzenia, a nie samej daty rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. 

Przykład
Pracownikowi wręczono wypowiedzenie umowy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia w dniu 25.02.2016. Umowa rozwiąże się w dniu 31.03.2016. Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 29.03.2016 r. do 04.04.2016 r. Mimo, że w dniu 31.03.2016 r. pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, to w tym dniu jego umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu.
Zdarza się, że pracownik, który otrzymał wypowiedzenie, dostarcza pracodawcy zwolnienie lekarskie obejmujące ten dzień. Uchwała Sądu Najwyższego z 11.3.1993 r. stanowi, że „wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby, nie narusza art. 41 kodeksu pracy”. Zakaz wręczenia wypowiedzenia w sytuacjach określonych w art. 41 kp nie obejmuje samej choroby pracownika, powodującej jego niezdolność do pracy, ale to, czy w danym dniu świadczył, czy nie świadczył pracy.

Przykład
Pracownikowi wręczono wypowiedzenie umowy o pracę w dn. 22.02.2016 r. Następnego dnia dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 22.02.2016 r. do 29.02.2016 r. Ponieważ w dniu 22.02.2016 r. pracownik świadczył pracę, wypowiedzenie jest skuteczne.

opracowała Monika Kwiatkowska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, dnia 24.02.2016 r.

Źródła
http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawa-pracy
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Uchwała SN (7) z 11.3.1993 r., I PZP 68/92, OSNCP Nr 9/1993, poz. 140

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00