Wynajem banerów reklamowych na stronie internetowej


16

Wynajem miejsca na stronie internetowej ze stawką 8,5%

Właściciele stron internetowych, którzy sprzedają powierzchnie pod banery reklamowe mogą rozliczać się z przychodów z tego źródła jak z wpływów z najmu.

Decydująca była tutaj interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z 5 września 2014 roku nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000, która zmieniła wcześniejsze błędne stanowisko praktykowane przez resort. Na zmianę wykładni duży wpływ miały orzeczenia sądów administracyjnych, które potwierdzały, że umowy najmu miejsca na stronie internetowej w sieci są tożsame z innymi umowami najmu i dzierżawy, co w konsekwencji  wymusza jednakowe traktowanie takich umów w zakresie opodatkowania.

Oznacza to, że przychody z tego typu umów należy zakwalifikować do źródeł przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.

Podatnik ma więc do wyboru dwie formy opodatkowania: może skorzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT, bądź może też wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym z zastosowaniem stawki 8,5 % przypisanej do przychodów z najmu i dzierżawy.

Należy pamiętać, że chęć skorzystania z tej stawki trzeba zgłosić do urzędu skarbowego przed uzyskaniem pierwszego przychodu..

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów pomimo, że została wydana ponad dwa lata temu, wciąż znajduje potwierdzenie w odpowiedziach organów skarbowych na zapytania podatników. Ostatnia interpretacja w podobnej sprawie pochodzi z 29 lipca 2016 roku (sygnatura ITPB1/4511-456/16/MR) i została wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Jacek Czarnecki
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
06.10.2016 Marki

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00