Usługi budowlane moment powstania obowiązku podatkowego interpretacja ogólna Ministra Finansów.


biuro_ksiegowe_warszawa

Wyznaczenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla robót budowlanych i budowlano-montażowych to problem, który od dwóch i pół roku spędza sen z powiek niemałej grupie podatników. 1 kwietnia 2016 r. Minister Finansów wydał ogólną interpretację podatkową, którą chce zakończyć spór.

Minister Finansów swoją interpretacją z dnia 1 kwietnia 2016 roku stwierdził że:

- w przypadku usług o charakterze ciągłym usługi są wykonane z dniem upływu każdego okresu, do którego się odnoszą płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia usługi, z tym że w przypadku usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, termin na wystawienie faktury będzie biegł od dnia upływu każdego roku podatkowego (tj. od 31 grudnia) do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

- w przypadku usług przekazywanych w całości - usługi są wykonane w dniu, w którym wykonawca w związku z wykonaniem całości określonej umową usługi zgłosił ją nabywcy do odbioru;

- w przypadku usług przekazywanych w części, dla której to części określono zapłatę - usługi są wykonane w dniu, w którym wykonawca w związku z wykonaniem części określonej umową usługi zgłosił ją nabywcy do odbioru;

Trzeba zauważyć, że Minister Finansów w interpretacji ogólnej, zwraca uwagę iż w praktyce obrotu gospodarczego zwykło się przyjmować, że usługa budowlana/budowlano-montażowa wykonana jest z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, względnie wystawieniem świadectwa (FIDIC). Tymczasem minister „chce", aby według przepisów podatkowych moment wykonania usługi przypadał wcześniej, tj. na dzień „przedstawienia" robót do odbioru.

Pogląd taki, wyrażony w ogólnej interpretacji, nie tylko spowoduje faktyczne potwierdzenie wykładni prezentowanej już wcześniej przez organy podatkowe (a dla sprawiedliwości należy stwierdzić, że od pewnego czasu również sądy), tym samym powodując, że już samo przedstawienie robót do odbioru skutkować będzie powstaniem obowiązku podatkowego (przy sprzedaży niepodlegającej fakturowaniu) lub rozpocznie trzydziestodniowy bieg terminu, z upływem którego powstanie obowiązek podatkowy, jeżeli podatnik wcześniej nie wystawi faktury, ale dodatkowo uniemożliwia prowadzenie w tej sprawie sporu w trybie interpretacji indywidualnej.

Niestety, Minister w żaden sposób nie odniósł się do zgłaszanych w tym zakresie protestów podatników. Przyjmując wykładnie przepisów według MF wykonawcy usług budowlanych muszą wykazać obowiązek podatkowy jeszcze przed przyjęciem robót z inwestorem. Oznacza to, że w niektórych przypadkach nie będą nawet wiedzieć w jakiej kwocie taki obowiązek dokładnie wykazać. Co więcej nawet jeśli wystawią fakturę przed odbiorem protokolarnym to inwestor ją zapewne zwróci odmawiając jej przyjęcia jako faktury przedwczesnej. W jednym z projektów zmian do ustawy o VAT przewidziano modyfikacje obowiązku podatkowego w przypadku usług budowalnych i budowlano-montażowych uzależniając ją od podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Powyższa interpretacja to zatem krok wstecz w stosunku do zamierzeń ustawodawcy.


Beata Adamska
Buchalter Skłodowscy Spółka Jawna
04.10.2016

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00