Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy.


18

Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego. Przy tej umowie to leasingodawca jako właściciel ujmuje przedmiot leasingu jako składnik majątku swojej firmy w ujęciu podatkowym. Leasingobiorca natomiast, jako główny użytkownik pojazdu, rozlicza w kosztach firmy faktury za raty leasingowe. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca nabywa prawo do wykupu pojazdu na preferencyjnych warunkach, często po dużo niższej niż rynkowa cenie.

Generalnie przedsiębiorca nie działający w formie spółki wykupując samochód z leasingu, może zaliczyć  go jako środek trwały w firmie lub, przeznaczyć na cele prywatne.

Sprzedaż auta wykupionego z leasingu a rozliczenie podatku dochodowego

Jeżeli przedsiębiorca, decydując się na korzystanie z auta w firmie, rozliczy koszt wykupionego pojazdu w działalności, to w przypadku dalszej odsprzedaży auta zapłaci podatek dochodowy z działalności na mocy art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych który wskazuje, iż sprzedaż składników majątku firmy podlega opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma w takiej sytuacji obowiązek wykazania go nawet w przypadku sprzedaży składnika majątku w ciągu 6 lat od wycofania go z działalności lub jej zamknięcia

Przez długi okres interpretacje wydawane przez organy podatkowe utrzymywały, iż fakt obciążenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej ratami leasingowymi przesądzał o tym, iż po zakończeniu umowy leasingu samochód automatycznie stawał się majątkiem leasingobiorcy, a tym samym sprzedaż majątku musiała być opodatkowana w firmie przedsiębiorcy. Na zmianę stanowiska Ministerstwa Finansów wpłynęły dopiero wyroki WSA w Poznaniu z 11 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Po 574/13 oraz WSA w Gliwicach z 23 lutego 2015 r. sygn. akt I SA/Gl 1028/14. Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 12 lutego 2016 r., nr DD9.8220.2.57.2016.KZU i DD9.8220.2.58.2016.KZU przyznał, że skoro po zakończeniu leasingu operacyjnego auta nie były użytkowane w firmie, a jedynie do celów prywatnych, ich sprzedaż nie będzie przychodem z działalności gospodarczej. Organ podatkowy wskazał, iż wynagrodzenie otrzymane ze sprzedaży pojazdu należy zakwalifikować do przychodów z odpłatnego zbycia innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dane oznacza, iż sprzedaż po upływie pół roku pojazdu wykupionego z leasingu na cele prywatne nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Sprzedaż auta wykupionego z leasingu a rozliczenie podatku VAT

Każdy czynny podatnik VAT, który dokona zakupu związanego z działalnością opodatkowaną VAT, od którego odliczy podatek VAT, sprzedając dany towar będzie zobligowany do naliczenia VAT od sprzedaży. Przekazanie towaru, od którego odliczono podatek VAT na potrzeby własne przedsiębiorcy, traktowane jest na równi ze sprzedażą i od takiego przekazania, również zostanie naliczony podatek VAT od wartości rynkowej towaru.

Dla podatku VAT wykup pojazdu z leasingu jest czynnością odrębną od umowy leasingu, dlatego odliczenie VAT-u od rat leasingowych nie będzie miało bezpośredniego wpływu na naliczenie, czy nienaliczenie VAT-u przy sprzedaży wykupionego po zakończonej umowie leasingu auta.

Gdy wykupu dokonuje czynny podatnik VAT prowadzący sprzedaż opodatkowaną, to podatek VAT można w takim wypadku odliczyć w dwóch wariantach:

Stawka 50% jest stosowana w odniesieniu do pojazdów osobowych użytkowanych nie tylko do działalności gospodarczej. 100% VAT przysługuje natomiast m.in. w odniesieniu do pojazdów, z których podatnik korzysta wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorca musi jednak złożyć w urzędzie skarbowym formularz VAT-26 i ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Gdy dokonujemy sprzedaży samochodu użytkowanego dotychczas do celów mieszanych od zakupu którego dokonaliśmy 50% odliczenia VAT w okresie 5 lat od nabycia przysługuje nam możliwość dokonania korekty pozostałej nieodliczonej kwoty VAT w związku ze zmianą przeznaczenia wykorzystania pojazdu z mieszanego na w pełni opodatkowane, w części jaka pozostała do końca okresu korekty.

Wykupując samochód, po zakończeniu umowy leasingu, celem wykorzystywania go wyłącznie prywatnie, przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia z tego tytułu podatku VAT (jako że nabyty składnik majątku nie służy działalności opodatkowanej VAT-em).

Wg. stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zawartego w interpretacji indywidualnej o sygn. IBPP2/4512-315/15/BW z 12.06.2015r. jeżeli podatnik od razu przy wykupie przeznaczy go na cele osobiste to nie będzie w ogóle mieć możliwości odliczenia podatku VAT w momencie wykupu. Ponadto nieodpłatne przekazanie przez przedsiębiorcę przedmiotowego samochodu osobowego na cele osobiste po jego wykupie, nie będzie podlegało opodatkowaniu na mocy art. 8 ust.2 pkt.1 ustawy o VAT, ponieważ nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT.

Opracowała: Agnieszka Majewska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.01.2019 r.

21 January 2019
Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r - 4 765,00 Max. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 11 912,50 Kwota rocznego ograniczenia...

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych od 2019 r.

16 January 2019
Do końca 2018 r. aby nie zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w formie spadku lub darowizny trzeba było odczekać pięć lat licząc od końca roku, w którym...

Urząd Skarbowy rozliczy nas za rok 2018

16 January 2019
W 2019 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w zasadach składania PIT – zeznania za rok podatkowy składane na deklaracjach PIT-37 i PIT-38 zostaną przygotowane, a w niektórych...

Sprawozdania finansowe

16 January 2019
Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mogą być sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej.

Bony w świetle przepisów VAT w 2019 roku

16 January 2019
W dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433). Część z nich reguluje...

Ulgi i odliczenia PIT 2018

14 December 2018
W związku, ze zbliżającym się końcem roku 2018 przypominamy o ulgach i odliczeniach, które można uwzględnić w rozliczeniach rocznych.

Samochody osobowe w działalności – zmiany od 2019 roku

14 December 2018
Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych w firmach.

Formy opodatkowania

14 December 2018
Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca musi dokonać wyboru formy opodatkowania (na druku CEIDG-1). Od 2019 roku zmiany można dokonać raz w roku do 20 lutego 2019 roku.

Mały ZUS - nowe uprawnienie w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne

14 December 2018
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących...

Zmiany w umowach na czas określony

21 November 2018
Szanowni Państwo, W związku z tym, że w dniu 22 listopada 2018 r. mijają 33 miesiące od wejścia w życie regulacji prawnych zmieniających zasady zatrudniania pracowników na...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00