Rewolucyjne zmiany w sposobie zawierania umów


20

Dnia 8 września 2016 roku weszły w życie przepisy nowelizujące procedurę cywilną oraz kodeks cywilny. Istotna zmiana opiera się na wprowadzeniu nowej formy dokumentowej czynności prawnych. Właściwością formy dokumentowej jest łatwość jej zachowania, co wpłynie na unowocześnienie dokonywania czynności prawnych, zachowując równocześnie funkcję dowodową dokumentów właściwie do przepisów k.p.c.

Obowiązujące jak dotąd przepisy zawierały normy regulujące oświadczenia woli składane w postaci elektronicznej, aczkolwiek nowelizacja widocznie wyodrębnia formę elektroniczną, co rozwiązuje wątpliwości na temat relacji między formą pisemną a formą elektroniczną. Oświadczenia woli złożone w formie elektronicznej będą równoważne mocą z tymi, które zostały złożone w formie pisemnej, ta równoważność będzie jednak mogła być wyłączona albo przez strony czynności prawnej albo przez ustawodawcę, w przepisie szczególnym.

Forma dokumentowa będzie zachowana wtedy, gdy dane oświadczenie woli będzie dokumentem, umożliwiającym ustalenie osoby, która je składa. Walor dokumentu będzie przysługiwał nośnikowi informacji, który umożliwia zapoznanie się z jej treścią- co oznacza, że nie jest wymagana fizyczna postać nośnika, więc takim dokumentem mogą być obrazy, dźwięki, wiadomości e-mail, sms czy też pliki komputerowe. Zmiana w przepisach opiera się również na tym, że od teraz podpis nie jest elementem koniecznym dla zachowania formy dokumentowej.

Dla rozwiązania, odstąpienia albo wypowiedzenia umowy za zgodą obu stron zawartej w formie pisemnej, elektronicznej bądź dokumentowej będzie konieczne zachowanie formy dokumentowej, czynności te nie będą musiały być potwierdzone podpisem.

Obowiązujące nas już znowelizowane przepisy mają przyczynić się do usprawnienia dokonywania czynności prawnych, ze względu na ich niższy stopień sformalizowania od formy pisemnej. Przepisy nowelizujące odpowiadają potrzebom praktyki, biorąc pod uwagę, że jest to sposób na szybszą i tańszą wymianę informacji niż wymiana tradycyjnej korespondencji. Dotychczas wydruki wiadomości e-mail oraz nagrania rozmów telefonicznych mogły być jedynie wykorzystane jako środki uprawdopodabniające fakt złożenia oświadczenia woli danej treści, bądź jako inne środki dowodowe- obecnie będą stanowić dokumenty.

Kwestią budzącą wątpliwości przy takim rozwiązaniu jest wiarygodność oświadczeń woli dokonanych za pośrednictwem wiadomości sms, e-mail oraz plików komputerowych, co może prowadzić do obniżenia pewności obrotu cywilnoprawnego. Wprowadzenie formy dokumentowej (sms, e-mail) obowiązującej w Kodeksie cywilnym od 8 września 2016 roku będzie miało bezsprzecznie istotne znaczenie w praktyce, w tym w praktyce obrotu gospodarczego.

12.09.2016 Marki
Kancelaria Doradztwa Prawnego Honestus

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00