Prawo do odliczenia VAT dla firm niemających rejestracji


29897490_s

Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika z Rumunii. Ze względu na to, że podatek VAT jest zharmonizowany orzeczenie to powinno być również uwzględniane w realiach polskich i przez polskie organy skarbowe. Sąd stwierdził, że podatnik który został wykreślony z rejestru podatników nie powinien tracić prawa do odliczenia podatku VAT o ile tylko za okresy w których figurował jako wykreślony składał wymagane prawem informacje i deklaracje. Organ ma prawo do żądania zapłaty podatku za ten okres, ale również musi uwzględnić prawo podatnika do dokonanych odliczeń. Jest to szczególnie istotne w kontekście zmian z 2017 roku umożliwiających wykreślenie podatnika z ewidencji na podstawie mocno nieostrych przesłanek i bez zawiadamiania go o tym. Podatnicy stają przed poważnym problemem. Z jednej strony ustawa nakazuje im bycie podatnikami VAT ze względu na obroty lub rodzaj działalności, z drugiej strony Organ podatkowy odmawia rejestracji lub wykreśla ich z rejestru.

Obowiązek stosowania prawa unijnego przez wszystkie organy państw członkowskich w zgodzie z jego wykładnią przyjętą przez TS wynika z uregulowanej w art. 4 ust 3 TUE zasady współpracy. Ponadto same przepisy Ordynacji Podatkowej wskazują wydanie takiego orzeczenia jako przesłankę wznowienia postepowania podatkowego. Nie ma więc wątpliwości, że organy powinny te orzeczenia uwzględniać. Powinien, ale tego często nie robi. Niemniej jednak orzeczenie TS otwiera przed podatnikami możliwość uchylenia decyzji przez sądy administracyjne. Podatnik traci przy tym czas, nerwy i pieniądze, ale jeżeli inaczej się nie da…

Równie palącym zagadnieniem jest odmawianie przez Organy prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot wykreślony z rejestru z jakichkolwiek względów. Takie zachowanie organu nie jest zgodne nawet z krajową ustawą, która mówi wprost, że zakaz odliczenia dotyczy faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący, a nie wykreślony z ewidencji. Urzędy powinny badać przesłanki faktycznego istnienia i prowadzenia działalności, a nie urzędowych wpisów.

Autor: Piotr Kościańczuk
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00