Prawo do odliczenia VAT dla firm niemających rejestracji


29897490_s

Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika z Rumunii. Ze względu na to, że podatek VAT jest zharmonizowany orzeczenie to powinno być również uwzględniane w realiach polskich i przez polskie organy skarbowe. Sąd stwierdził, że podatnik który został wykreślony z rejestru podatników nie powinien tracić prawa do odliczenia podatku VAT o ile tylko za okresy w których figurował jako wykreślony składał wymagane prawem informacje i deklaracje. Organ ma prawo do żądania zapłaty podatku za ten okres, ale również musi uwzględnić prawo podatnika do dokonanych odliczeń. Jest to szczególnie istotne w kontekście zmian z 2017 roku umożliwiających wykreślenie podatnika z ewidencji na podstawie mocno nieostrych przesłanek i bez zawiadamiania go o tym. Podatnicy stają przed poważnym problemem. Z jednej strony ustawa nakazuje im bycie podatnikami VAT ze względu na obroty lub rodzaj działalności, z drugiej strony Organ podatkowy odmawia rejestracji lub wykreśla ich z rejestru.

Obowiązek stosowania prawa unijnego przez wszystkie organy państw członkowskich w zgodzie z jego wykładnią przyjętą przez TS wynika z uregulowanej w art. 4 ust 3 TUE zasady współpracy. Ponadto same przepisy Ordynacji Podatkowej wskazują wydanie takiego orzeczenia jako przesłankę wznowienia postepowania podatkowego. Nie ma więc wątpliwości, że organy powinny te orzeczenia uwzględniać. Powinien, ale tego często nie robi. Niemniej jednak orzeczenie TS otwiera przed podatnikami możliwość uchylenia decyzji przez sądy administracyjne. Podatnik traci przy tym czas, nerwy i pieniądze, ale jeżeli inaczej się nie da…

Równie palącym zagadnieniem jest odmawianie przez Organy prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot wykreślony z rejestru z jakichkolwiek względów. Takie zachowanie organu nie jest zgodne nawet z krajową ustawą, która mówi wprost, że zakaz odliczenia dotyczy faktur wystawionych przez podmiot nieistniejący, a nie wykreślony z ewidencji. Urzędy powinny badać przesłanki faktycznego istnienia i prowadzenia działalności, a nie urzędowych wpisów.

Autor: Piotr Kościańczuk
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Split payment - korzyści

4 September 2018
1 lipca część przedsiębiorców zyskała możliwość dokonywania płatności w ramach split payment.

Od 1 października sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

4 September 2018
Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym...

MF rozwiewa wątpliwości podatników dotyczące zapłaty VAT do urzędu skarbowego

3 September 2018
Od 1 lipca nabywca towarów i usług może zastosować przy wykonywaniu płatności mechanizm podzielonej płatności.

Kontrola działalności gospodarczej w ustawie Prawo dla Przedsiębiorców

3 September 2018
Ustawa Prawo Przedsiębiorców nie wprowadza istotnych zmian w zakresie przeprowadzania kontroli, a jedynie porządkuje przepisy zawarte w poprzednio w ustawie z dnia 2 lipca 2004r o...

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich przed przystąpieniem do pracy

3 September 2018
Obowiązkiem pracodawcy jest wskazanie w skierowaniu na badania profilaktyczne jak najpełniejszego zakresu obowiązków związanego ze stanowiskiem pracownika i istniejących na danym...

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00