Podatek u źródła przy zakupie biletów lotniczych


doradztwo_podatkowe_warszawa

Podatnicy często nabywając bilety od zagranicznych linii lotniczych nie są świadomi, że powinni zapłacić 10% podatek u źródła. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o CIT art. 24 ust. 1 pkt. 4. Ustawa o CIT obciąża przychody uzyskane przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 10% podatkiem dochodowym.

Problem dotyczy przedsiębiorców, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które kupują bilety u zagranicznych przewoźników lotniczych, w tym także przez Internet. Polski nabywca ma możliwość zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo braku zapłaty podatku, gdyby zagraniczna linia lotnicza przesłała mu certyfikat rezydencji.

Kolejnym problemem jaki napotykają polscy przedsiębiorcy jest sposób wyliczenia wysokości podatku, który należy wpłacić do Urzędu. Teoretycznie powinno pobrać się daninę w wysokości 10% od wartości brutto biletu lotniczego. Jednak, w szczególności przy zakupie przez Internet, jest to niewykonalne. Linie lotnicze nie przewidują zapłaty mniejszej kwoty za bilety, spowodowanej potrąceniem podatku u źródła przewidzianego polskimi przepisami. W wyniku czego przedsiębiorstwo zmuszone jest ubruttowić opłatę za bilet i z własnej kieszeni ponieść koszt podatku u źródła. Takie stanowisko potwierdza Ministerstwo Finansów w indywidualnych interpretacjach podatkowych

Nabywca biletu powinien przyjąć, że zapłacił tylko 90% wartości biletu oraz dopłacić brakujące 10%. Obliczoną kwotę podatku u źródła polska firma musi odprowadzić do urzędu skarbowego w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zapłata za bilety lotnicze.

Często przedsiębiorcy, aby uchylić się od obowiązku zapłaty podatku, decydują się na współpracę z firmą pośredniczącą. To jednak wiąże się z koniecznością zapłaty marży dla tej firmy.

Niezależnie od tego, czy polski przedsiębiorca będzie posiadać certyfikat rezydencji podatkowej przewoźnika i czy pobierze podatek u źródła czy też nie - ciążyć na nim będzie obowiązek informacyjny związany z koniecznością złożenia do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym formularza IFT-2/2R. W przypadku natomiast poboru podatku (z powodu nieposiadania certyfikatu rezydencji) podmiot polski powinien dodatkowo ująć pobraną kwotę w deklaracji CIT-10Z.

Małgorzata Kopyścińska

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
29.09.2016

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00