Planowane zmiany limitu zwolnienia podmiotowego


biuro_rachunkowe_bialystok

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że jest planowane podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200 000 zł oraz wprowadzenie rozliczenia ryczałtowego dla podatników VAT od 2017 roku.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. 

Aby Polska mogła korzystać z w/w zwolnienia musiała wystąpić z wnioskiem do Rady Komisji Unii Europejskiej o upoważnienie dotyczące dalszego przedłużenia (do końca 2018 r.) środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 pkt 14 dyrektywy 2006/112/WE w celu dalszego stosowania zwolnienia z podatku VAT w odniesieniu do podatników, których roczny obrót nie przekracza równowartości 30 000 euro w walucie krajowej, zgodnie z kursem wymiany obowiązującym w dniu przystąpienia do Unii Europejskiej.

14-tego lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję wykonawczą 2015/1173 zmieniającą decyzję 2009/790/WE upoważniającą Polskę do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy do 31 grudnia 2018 r.

Z przeprowadzonej przez resort finansów analizy wynika, że przedsiębiorcy o przychodach do 150 000 zł rocznie stanowią aż ok. 51% liczby podatników VAT (ok. 880 tysięcy), ale generują jedynie 0,84% łącznego obrotu podatników VAT czyli ok. 121 mln zł z tytułu podatku VAT (dane za 2014 r.), dlatego Ministerstwo Finansów (MF) rozważa podniesienie progu podlegania podatkowi VAT z obecnych 150 000 zł do 200 000 zł. W krajach UE limit zwolnienia kształtuje się na różnym poziomie. We Francji wynosi od 82 200 do 32 900 euro (w zależności od rodzaju działalności), w Irlandii 75 000 lub 37 500 euro rocznie.

Status podatnika VAT wiąże się z koniecznością prowadzenia rozliczeń, które dla wielu podatników mogą być uciążliwe, dlatego najlepszym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z usług kancelarii podatkowej. MF rozważa wprowadzenie dla podatników uproszczonej, ryczałtowej formy opodatkowania (ryczałt kwotowy lub procentowy od obrotu). Pod warunkiem, że ich łączny przychód w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 200 000 zł.

Podatek od towarów i usług jest najbardziej skomplikowanym w Polsce podatkiem, a w konsekwencji wszelkie próby jego uproszczenia należy ocenić pozytywnie. Udostępnienie większości podatników możliwości opłacania VAT w formie uproszczonej byłoby zatem zmianą, jak najbardziej korzystną dla podatników jak i kancelarii podatkowych ich obsługujących. Także podwyższenie limitu tzw. Zwolnienia podmiotowego do 200 000 zł będzie dla podatników korzystne, gdyż jeszcze większa liczba podatników będzie miała możliwość rezygnacji z opłacania VAT. W przypadku wątpliwości najrozsądniej jest skonsultować się z kancelarią doradztwa podatkowego, aby uchronić się przed popełnieniem błędu.

Powyższe zmiany wymagają uzyskania derogacji od ogólnych zasad VAT ze strony Komisji Europejskiej. Zdaniem MF odpowiadają one art. 395 dyrektywy VAT, na podstawie którego kraj członkowski może uzyskać odstępstwo od stosowania ogólnych reguł dyrektywy.

29.06.2016
Katarzyna Orzoł
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00