Pakiety medyczne dla pracowników, a podatek VAT


8

Pracodawcy w celu uatrakcyjnienia warunków zatrudnienia oferują swoim pracownikom lub zleceniobiorcom dodatkowe pakiety socjalne w postaci usług medycznych. Ich zakup może być finansowany w całości przez podmiot gospodarczy, może też być w całości lub chociażby częściowo finansowany przez pracownika. Pojawiają się wątpliwości, jak prawidłowo rozliczyć przekazanie lub sprzedaż tego typu świadczeń w świetle przepisów VAT.

W przypadku sfinansowania pakietów medycznych w całości przez pracodawcę mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem usług. Generalnie opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usługi, jednakże zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT oznacza to również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. W związku z tym pracodawca powinien wykazać wartość przekazanych pakietów jako sprzedaż usług, stosując taką samą stawkę VAT jaka miałaby zastosowanie przy ich sprzedaży. Potwierdzają to interpretacje indywidualne, m.in.  interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 lutego 2015 r., nr IBPP3/443-1374/14/MN.

Część organów podatkowych ma odmienne zdanie w powyższej kwestii. Pojawiają się interpretacje indywidualne, zgodnie z którymi w przypadku usług zwolnionych z podatku VAT (a do takich należą m.in. usługi medyczne) nie mają zastosowania przepisy art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnych: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 września 2016 r., nr IBPP3/4512-395/16-2/SR, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 marca 2016 r., nr ILPP3/4512-1-241/15-4/NF czy też  Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 października 2016 r., nr IPPP2/4512-534/16-4/AO. Podobne stanowisko zajął Minister Finansów w odpowiedzi na pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 5 lutego 2015 r.: „przepis art. 8 ust. 2 u.p.t.u., odnoszący się do nieodpłatnego świadczenia usług, nie znajduje zastosowania w odniesieniu do tych czynności, które w razie ich uznania za podlegające opodatkowaniu zostałyby zwolnione od podatku”.

W przypadku sprzedaży pakietów medycznych pracownikom za cenę zakupu wątpliwości jest dużo mniej – taka czynność podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych, dodatkowo jest możliwość skorzystania z ustawowych zwolnień. Zgodnie z art.8 ust. 2a ustawy o VAT w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. W związku z tym odsprzedaż pakietów medycznych może skorzystać ze zwolnień zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 18 - 19a ustawy o VAT.

Pewne problemy stwarza natomiast ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku odsprzedaży pakietów po obniżonej cenie. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że w takim przypadku należy zastosować nie kwotę zapłaconą przez pracownika, a wartość rynkową usługi. Jako podstawa podawany jest art. 32 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek mający wpływ na obniżenie wynagrodzenia, organ podatkowy ma prawo na określenie wynagrodzenia zgodnie z wartością rynkową. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 18 marca 2016 r., nr PT8.8101.77.2016/PBD.

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Opracował: Marcin Jaworski

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.01.2019 r.

21 January 2019
Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r - 4 765,00 Max. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 11 912,50 Kwota rocznego ograniczenia...

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych od 2019 r.

16 January 2019
Do końca 2018 r. aby nie zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w formie spadku lub darowizny trzeba było odczekać pięć lat licząc od końca roku, w którym...

Urząd Skarbowy rozliczy nas za rok 2018

16 January 2019
W 2019 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w zasadach składania PIT – zeznania za rok podatkowy składane na deklaracjach PIT-37 i PIT-38 zostaną przygotowane, a w niektórych...

Sprawozdania finansowe

16 January 2019
Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mogą być sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej.

Bony w świetle przepisów VAT w 2019 roku

16 January 2019
W dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433). Część z nich reguluje...

Ulgi i odliczenia PIT 2018

14 December 2018
W związku, ze zbliżającym się końcem roku 2018 przypominamy o ulgach i odliczeniach, które można uwzględnić w rozliczeniach rocznych.

Samochody osobowe w działalności – zmiany od 2019 roku

14 December 2018
Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych w firmach.

Formy opodatkowania

14 December 2018
Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca musi dokonać wyboru formy opodatkowania (na druku CEIDG-1). Od 2019 roku zmiany można dokonać raz w roku do 20 lutego 2019 roku.

Mały ZUS - nowe uprawnienie w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne

14 December 2018
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących...

Zmiany w umowach na czas określony

21 November 2018
Szanowni Państwo, W związku z tym, że w dniu 22 listopada 2018 r. mijają 33 miesiące od wejścia w życie regulacji prawnych zmieniających zasady zatrudniania pracowników na...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00