Odwrotne obciążenie u podwykonawców robót budowlanych


biuro_ksiegowe_warszawa

W ustawie z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona między innymi zmiana dotycząca stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia w usługach budowlanych i budowlano-montażowych.

Założenia powyższego mechanizmu są proste - zakłada on, że podatek należny od wykonanej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT zostanie rozliczony przez nabywcę takich usług. Nabywca jest do tego zobowiązany. Powyższą procedurę rozliczenia podatku VAT można zastosować przy spełnieniu kilku warunków:

Wykaz usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem jest listą zamkniętą i został określony w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Usługi są identyfikowane poprzez PKWiU w działach 41, 42 i 43. W przypadku wątpliwości co do zakwalifikowania danej usługi do powyższego mechanizmu pomocne mogą być informacje statystyczne udzielane przez Główny Urząd Statystyczny.

Ważne jest również zdefiniowanie pojęcia podwykonawcy. Zgodnie z powszechnym znaczeniem wynikającym z wykładni językowej podwykonawca to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy. Jednak zdaniem Ministra Finansów podwykonawcą jest również dalszy podwykonawca działający na zlecenie podwykonawcy. Przy takim założeniu w ramach jednego projektu budowlanego mechanizmem odwróconego obciążenia może być objęta cała grupa podwykonawców zaangażowanych przy danej budowie. Z kolei w przypadku świadczenia usług dla nabywcy który jest ostatecznym inwestorem (nie sprzedaje ani nie wykonuje żadnych prac budowlanych dla kolejnego podatnika, np. deweloper budowlany) usługi te podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych.

W przypadku złego zakwalifikowania usługi i wystawienia błędnej faktury z pominięciem odwrotnego obciążenia u nabywcy powstaje problem w możliwości odliczenia VAT z takiej faktury. Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT otrzymanie nieprawidłowej faktury z naliczonym podatkiem VAT według zasad ogólnych nie zwalnia nabywcy z obowiązku rozliczenia podatku należnego w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia. W tym momencie powstaje kwestia jaką kwotę przyjąć jako podstawę opodatkowania - kwotę netto czy brutto z dokumentu. W orzecznictwie pojawił się pogląd iż powinna być to wartość którą nabywca jest zobowiązany zapłacić, czyli kwota brutto.

Mechanizm odwrotnego obciążenia został wprowadzony w celu uszczelnienia systemu podatku VAT. Jednak dla firm działających jako podwykonawcy może on spowodować istotne problemy podatkowe

Marki, 23.06.2017
Monika Kamińska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

16 July 2018
W praktyce może się zdarzyć, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, uległa zniszczeniu lub została zagubiona. Najczęściej w takiej sytuacji, wystawiany jest...

Split payment - nowe warunki działania przedsiębiorców

29 June 2018
Już 1 lipca w życie wchodzi tzw. split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT.  

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00