Odwrotne obciążenie u podwykonawców robót budowlanych


biuro_ksiegowe_warszawa

W ustawie z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona między innymi zmiana dotycząca stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia w usługach budowlanych i budowlano-montażowych.

Założenia powyższego mechanizmu są proste - zakłada on, że podatek należny od wykonanej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT zostanie rozliczony przez nabywcę takich usług. Nabywca jest do tego zobowiązany. Powyższą procedurę rozliczenia podatku VAT można zastosować przy spełnieniu kilku warunków:

Wykaz usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem jest listą zamkniętą i został określony w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Usługi są identyfikowane poprzez PKWiU w działach 41, 42 i 43. W przypadku wątpliwości co do zakwalifikowania danej usługi do powyższego mechanizmu pomocne mogą być informacje statystyczne udzielane przez Główny Urząd Statystyczny.

Ważne jest również zdefiniowanie pojęcia podwykonawcy. Zgodnie z powszechnym znaczeniem wynikającym z wykładni językowej podwykonawca to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy. Jednak zdaniem Ministra Finansów podwykonawcą jest również dalszy podwykonawca działający na zlecenie podwykonawcy. Przy takim założeniu w ramach jednego projektu budowlanego mechanizmem odwróconego obciążenia może być objęta cała grupa podwykonawców zaangażowanych przy danej budowie. Z kolei w przypadku świadczenia usług dla nabywcy który jest ostatecznym inwestorem (nie sprzedaje ani nie wykonuje żadnych prac budowlanych dla kolejnego podatnika, np. deweloper budowlany) usługi te podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych.

W przypadku złego zakwalifikowania usługi i wystawienia błędnej faktury z pominięciem odwrotnego obciążenia u nabywcy powstaje problem w możliwości odliczenia VAT z takiej faktury. Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT otrzymanie nieprawidłowej faktury z naliczonym podatkiem VAT według zasad ogólnych nie zwalnia nabywcy z obowiązku rozliczenia podatku należnego w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia. W tym momencie powstaje kwestia jaką kwotę przyjąć jako podstawę opodatkowania - kwotę netto czy brutto z dokumentu. W orzecznictwie pojawił się pogląd iż powinna być to wartość którą nabywca jest zobowiązany zapłacić, czyli kwota brutto.

Mechanizm odwrotnego obciążenia został wprowadzony w celu uszczelnienia systemu podatku VAT. Jednak dla firm działających jako podwykonawcy może on spowodować istotne problemy podatkowe

Marki, 23.06.2017
Monika Kamińska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00