Od 1 lipca br zmiany w delegowaniu pracowników firm transportowych do Francji.


2750406_s

Zgodnie z dekretem nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 roku, od 1 lipca br. wprowadzone zostały zmiany w delegowaniu pracowników firm transportowych do Francji. Nowe przepisy stosuje się do transportu i kabotażu osób i towarów na i z terytorium Francji, ale nie dotyczą one tranzytu.

Przedsiębiorstwo transportowe, dla każdego delegowanego pracownika, musi wystawić zaświadczenie o delegacji w dwóch egzemplarzach, w języku francuskim, przed rozpoczęciem pierwszej operacji delegowania..
Okres ważności zaświadczenia określa pracodawca, nie dłużej jednak niż na 6 miesięcy od daty wystawienia. Może ono dotyczyć wielu operacji delegowania w tym okresie.
Jeden egzemplarz zaświadczenia otrzymuje pracownik, aby przechowywał je w pojeździe, którym wykonywana jest usługa, a drugi przedstawiciel lub zleceniodawca. 

Zaświadczenie musi być opatrzone datą, podpisane, powinno również zawierać m.in.:
- nazwisko lub nazwę spółki, adres pocztowy i elektroniczny, numery telefonów przedsiębiorstwa lub placówki zatrudniającej pracownika, opis formy prawnej przedsiębiorstwa, nazwiska, imiona, daty i miejsce urodzenia zarządzającego lub zarządzających ;
- oznaczenie instytucji ubezpieczeń społecznych lub innej instytucji spełniającej tę rolę, do których przedsiębiorstwo odprowadza składki ubezpieczenia społecznego lub równoważne;
- nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia, adres głównego miejsca zamieszkania, narodowość, datę podpisania umowy o pracę oraz prawo pracy stosowane do umowy, określenie kwalifikacji zawodowej delegowanego pracownika;
- stawkę godzinową brutto, przeliczoną w razie potrzeby na euro, warunki pokrycia przez przedsiębiorstwo kosztów noclegów oraz posiłków, w odniesieniu do jednego dnia delegacji, przyznane delegowanemu pracownikowi;
- nazwę spółki lub nazwisko i imię oraz adres pocztowy i elektroniczny, numer telefonu przedstawiciela firmy na terytorium Francji.

Dla przedsiębiorstw transportu drogowego zaświadczenie powinno zawierać dane ich rejestracji w krajowym rejestrze elektronicznym przedsiębiorstw transportu drogowego.
Ponieważ w Polsce rejestr ten działać ma od kwietnia przyszłego roku, do jego uruchomienia polscy kierowcy powinni wpisywać numer licencji wspólnotowej.

Pracownicy delegowani przez zagraniczne przedsiębiorstwo transportowe, będą korzystać z prawa francuskiego m.in. w kwestii wynagrodzenia. Dlatego też delegowanemu pracownikowi należy zapewnić płacę minimalną, jaka obowiązuje na terytorium Francji z uwzględnieniem dodatku za wysługę lat wynikającego z obowiązującego w tym kraju układu zbiorowego dla sektora transportu.

Przepisy francuskiego prawa pracy mają zastosowanie wówczas, gdy są korzystniejsze od przepisów prawa krajowego.

W przypadku wątpliwości co do nowych regulacji, zalecamy skorzystać z pomocy eksperta w kancelarii podatkowej lub biurze rachunkowym. Outsourcing księgowości w sprawdzonej firmie daje gwarancję bezpieczeństwa. Słowo klucz - outsourcing.

Marki, 15-07-2016
Irena Jarczyńska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00