Obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych do 14 marca 2016 r.


biały-znak-zapytania-na-czarnym-tle-kołowym_318-35996

Obowiązek rejestracji dotyczy operatorów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Przepis ten  ma zastosowanie w odniesieniu do urządzeń znajdujących się w sklepach, restauracjach, barach, dużych biurowcach oraz fabrykach.Rejestracja konieczna jest również m.in. w przypadku firm farmaceutycznych, zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego czy rolników, którzy w chłodniach przechowują zebrane plony. Zgłoszeniu nie podlegają urządzenia znajdujące się w domach, bowiem zazwyczaj ich pojemność napełnienia nie przekracza 3 kg.

Operator - w myśl ustawy jest nim właściciel urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej czy też osoba zarządzająca obiektem, w którym urządzenie lub system ochrony przeciwpożarowej się znajduje, powinni dokonać rejestracji swojego konta a następnie zarejestrować w Karcie urządzenie podlegające rejestracji. Prowadzenie dokumentacji (kart) wynika z art. 14 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

W celu utworzenia Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej należy wypełnić formularz rejestracyjny w Centralnym Rejestrze Operatorów, dostępny na stronie https://dbcro.ichp.pl tj. Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego z siedzibą w Warszawie. Dokładną instrukcję, jak poprawnie dokonać rejestracji znajdą Państwo na stronie http://www.ichp.pl/CRO.

Od momentu zarejestrowania urządzenia w systemie, naprawy i serwisowanie muszą być dokonywane jedynie przez certyfikowanego serwisanta. Wszelkie dokonane naprawy oraz kontrole muszą zostać odnotowane w Karcie Urządzenia.

Po 14 marca 2016 r. odpowiednie organy będą uprawnione do dokonania kontroli, czy urządzenia podlegające rejestracji znajdują się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. W przypadku braku dokonania rejestracji kontrolerzy będą uprawnieni do nałożenia kary w wysokości od 600 do 3 tys. zł - zależnie od wpływu na środowisko, dotychczasowej działalności podmiotu, który popełnił naruszenie, oraz jego skutków.                                                                                                                            

Katarzyna Podgórska

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy Sp. z o.o.

4-03-2016 r.

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00