Obniżenie stawek amortyzacyjnych w świetle przepisów podatkowych


22

W przypadku nabycia środka trwałego należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych. Stawka amortyzacyjna odzwierciedla zużycie środka trwałego i jest wyrażona procentowo. Po jej przemnożeniu przez wartość początkową środka trwałego ustalamy jaka część tej wartości zostanie zaliczona w koszty w danym roku podatkowym. Wysokość stawek została określona w przepisach podatkowych (zarówno PIT jak i CIT) w załącznikach do obu ustaw

W świetle przepisów podatkowych podatnik ma prawo do zmiany stawki amortyzacyjnej, pod warunkiem stosowania liniowej metody amortyzacji. Podwyższenia stawek amortyzacyjnych można dokonać tylko w ściśle określonych sytuacjach. Przykładem takiej sytuacji może być praca środka trwałego w pogorszonych warunkach lub fakt, że był on nabyty jako środek już używany. Obniżenie stawek zależy wyłącznie od decyzji podatnika. O możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych informuje art. 22i ust. 5 ustawy o PDOF oraz art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP. Ustawy o podatku dochodowym nie określają maksymalnego okresu amortyzacji. Wskazany jest jedynie moment w którym podatnik może obniżyć stawkę czyli - w miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo w pierwszym miesiącu każdego następnego roku podatkowego. Zmiana stawki może nastąpić dowolną ilość razy – po jej obniżeniu w następnych latach podatnik ma prawo do kolejnych zmian (podwyższenia do maksymalnej wysokości lub obniżenia).

Inaczej została uregulowana kwestia zmiany stawek amortyzacyjnych dotyczących wartości niematerialnych i prawnych. Ustawy przewidują jedynie minimalne okresy amortyzacji (odpowiednio: art. 16m ustawy o PDOP oraz art. 22m ustawy o PDOF). Wyjątkiem jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej – ustawodawca wprost określił okres użytkowania i wynosi on 40 lat. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%.

W przypadku wartości niematerialnych i prawnych ograniczona jest również możliwość zmiany raz wybranej stawki amortyzacyjnej. Zgodnie z art. 16m ust. 3 ustawy o PDOP oraz art. 22m ust. 3 ustawy o PDOF stawka amortyzacji musi być ustalona na cały okres amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Wyklucza to możliwość dokonania zmian w następnych latach podatkowych.

 

Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Opracował: Marcin Jaworski

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

16 July 2018
W praktyce może się zdarzyć, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, uległa zniszczeniu lub została zagubiona. Najczęściej w takiej sytuacji, wystawiany jest...

Split payment - nowe warunki działania przedsiębiorców

29 June 2018
Już 1 lipca w życie wchodzi tzw. split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT.  

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00