Nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego do KRS i US to przestępstwo


kancelaria_podatkowa_warszawa

Wedle obowiązujących przepisów prawa jednostki, które podlegają obowiązkowi sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego są zobowiązane do jego zatwierdzenia oraz złożenia sprawozdania we właściwym urzędzie skarbowym i rejestrze sądowym. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki powinno zostać zatwierdzone uchwałą przez ogran zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przez pojęcie organ zatwierdzający należy rozumież taki organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki np. w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie to zwyczajne zgromadzenie wspólników.

Dla większości podmiotów rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym zatem ostateczny termin do zatwierdzenia sprawozdania finansowego upływa w dniu 30 czerwca.

Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdnia finansowego kierownik jednostki ma 15 dni na złożenie sprawozdania we właściwym rejestrze sądowym oraz 10 dni na przekazanie do urzędu skarbowego.

Za nieprzekazanie rocznego sprawozdania finansowego organowi podatkowemu, art. 80b kodeksu karnego skarbowego przewiduje karę grzywny. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (od 175 zł do 35 000zł).

Natomiast zgodnie z art. 79 ustawy o rachunkowości za nie złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności. Czyny określone w tym przepisie są przestępstwami umyślnymi, publicznoskargowymi i ściganymi z urzędu. Nowelizacja Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym daje sądom rejestrowym możliwość wielokrotnego nakładania grzywien do 10 000 zł po to, aby przymusić do wykonania ciążącego obowiązku w ramach KRS i niezależnie od tego informując organy ściagania o zaniechaniu wypełniania obowiązku. W najgorszym przypadku sąd rejestrowy może postawić podmiot w stan likwidacji jako karę za niewypełnienie zobowiązań sądu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

W związku ze zbliżającymi się terminami do zatwierdzenia oraz złożenia sprawozdań finansowych przedsiębiorcy powinni zatem podjąć niezbędne czynności w zakresie obowiązków sprawozdawczych, tak aby uniknąć konsekwencji.

Nasza Kancelaria może pomóc w wypełnieniu wszystkich obowiązków.

Katarzyna Kazimierczuk

Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Justyna Kuś-Jakubowska, Dariusz Skłodowski Honestus Spółka Partnerska
Marki

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00