Nagrody w konkursach w podatku PIT


podpis 2

Konkursy z nagrodami to jedna z najczęściej organizowanych akcji marketingowych. Obietnica nagrody i cień rywalizacji sprawiają iż niezależnie od tematyki i organizatora cieszą się one niesłabnącym zainteresowaniem. Nieodłącznym elementem konkursu jest nagroda, warto zatem zwrócić uwagę na aspekty prawne i skutki podatkowe towarzyszące wydaniu nagrody, tak aby uniknąć wszelkich niekorzystnych dla organizatora zdarzeń.

Przebieg konkursu powinien być udokumentowany a więc należy sporządzić jego regulamin oraz posiadać potwierdzenie odbioru nagrody i wpłaty podatku jeżeli istnieje taki obowiązek, zdarzają się bowiem sytuacje w których nagroda jest zwolniona z podatku.

Aby to ustalić należy przeanalizować treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, który mówi że wolna od podatku są: „wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności

Obecnie organy intepretują, że zwolnienie można zastosować tylko wówczas gdy konkurs jest nie tylko emitowany przez środki masowego przekazu, ale także przez takie środki organizowany. W praktyce oznacza to iż organizatorem musi być podmiot będący środkiem masowego przekazu np. gazeta, stacja telewizyjna czy radiowa. Posługując się przykładem: zorganizowanie konkursu za pośrednictwem strony internetowej, ale przez przedsiębiorcę nie będącego „środkiem masowego przekazu” nie podlega zwolnieniu, tak samo jak konkurs zorganizowany przez agencję marketingową. Jeżeli jednak konkurs z tą samą nagrodą byłby zorganizowany przez stację radiową, nagroda jak najbardziej zwolnieniu podlega.

Jest to istotne dla organizatora, ponieważ w przypadku nagród w konkursach to na nim spoczywa obowiązek obliczenia i uiszczenia zryczałtowanego podatku w wysokości 10% wartości nagrody. Jeżeli nagroda jest w postaci rzeczowej organizator jest dodatkowo obowiązany do pobrania podatku od zwycięzcy. Podatek należy wpłacić w terminie do dnia 20 miesiąca następnego w którym przekazano nagrodę, a tym samym pobrano podatek.

W praktyce, aby nie narażać zwycięzcy na dodatkowe koszty bardzo często stosowanym rozwiązaniem jest tzw. ubruttowienie nagrody. Chodzi tu o uwzględnienie w budżecie akcji dodatkowych kosztów nagród – około 11,11% wartości przewidzianych nagród, którą przeznacza się na pokrycie podatku. Wówczas w regulaminie lub na protokole odbioru nagrody należy zaznaczyć iż nagrodę stanowi dana wartość rzeczy oraz kwota świadczeń pieniężnych przeznaczona na pokrycie kosztu opodatkowania nagrody.

Po zakończaniu roku organizator musi rozliczyć się ze wszystkich wpłaconych i pobranych kwot podatku zbiorczą deklaracją podatkową PIT8AR. Niedopełnienie tego obowiązku naraża organizatora na odpowiedzialność karną skarbową.

Podsumowując, aby nagroda mogła zostać zwolniona z PIT muszą zostać spełnione następujące warunki:


Stan na dzień 07.12.2016
Opracowała: Paulina Jóźwiak
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00