Ministerstwo Finansów zapowiada powrót domiarów w VAT


22404397_s

Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt dużej nowelizacji ustawy o VAT. Jedną z zapowiadanych zmian jest powrót dodatkowej sankcji w podatku VAT tzw. domiarów. Taka zmiana oznaczałaby, że jeśli urząd skarbowy doszuka się nieprawidłowości w rozliczeniach VAT to podatnik, oprócz zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami, zapłaci dodatkową karę w wysokości przykładowo 30% kwoty zaniżenia lub zawyżenia VAT. 

Propozycja powrotu do tzw. dodatkowej sankcji VAT o generalnym charakterze budzi kontrowersje. Projekt nowelizacji nie został jeszcze opublikowany. Niemniej jednak posiłkując się projektem nowelizacji autorstwa Prawa i Sprawiedliwości opublikowanym we wrześniu ubiegłego roku można przypuszczać, że domiar mógłby być stosowany w przypadku każdego stwierdzonego przez urząd skarbowy zaniżenia VAT należnego, bądź zawyżenia VAT naliczonego.

Dodatkowa sankcja VAT także w przeszłości była mechanizmem kontrowersyjnym. Regulacja ta została dwukrotnie uznana za niekonstytucyjną w zakresie w jakim tę samą osobę za ten sam czyn można ukarać podwójnie – raz w postaci domiaru na podstawie ustawy o VAT i ponownie sankcją za wykroczenie skarbowe na podstawie kodeksu karnego skarbowego. W wyniku orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przepisy, na podstawie których możliwe było zastosowanie generalnej sankcji VAT zostały uchylone.

Obecnie sankcja ta obowiązuje w bardzo ograniczonym zakresie. Dotyczy jedynie sytuacji nieewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej, a gdy podatnik z tego tytułu ponosi odpowiedzialność karnoskarbową, dodatkowej sankcji w VAT nie ustala się.

Największe ryzyko ekonomiczne powrotu do generalnego domiaru poniosą podatnicy, których zamiarem było uczciwe rozliczenie podatku VAT, a w wyniku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej interpretacji przepisów zostaną ukarani dodatkową sankcją. Sytuacje takie mogą być częste, gdyż MF zapowiada kompleksową nowelizację ustawy o VAT, co z pewnością będzie oznaczać wiele wątpliwości interpretacyjnych. Jednocześnie nie jest wykluczone, że znikną interpretacje indywidualne, gdyż było to zapowiadane w listopadzie ubiegłego roku. Likwidacja interpretacji dodatkowo pozbawiłaby podatników mechanizmu, który w wątpliwych przypadkach pozwalał zabezpieczyć prawidłowość dokonywanych rozliczeń podatkowych.

Wprowadzenie domiarów budzi również kontrowersje w kontekście wprowadzonej niedawno zasady rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Można wyobrazić sobie sytuację, gdy podatnik mając do wyboru dwa sposoby rozliczenia podatku VAT (z których jeden może być korzystniejszy dla Skarbu Państwa), z obawy przed sankcją w postaci domiaru wybierze rozwiązanie mniej korzystne dla siebie, a korzystniejsze dla Skarbu Państwa. Zatem zamiast przerzucania ekonomicznego ciężaru wątpliwości na Skarb Państwa, de facto ciężar rozstrzygania wątpliwości byłby przerzucony na podatników, którzy z ostrożności przed sankcją w postaci domiaru stosowaliby się do bardziej rygorystycznej interpretacji przepisów.

Jak mówi prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych w wywiadzie udzielonym dla Dziennika Gazety Prawnej: „nie można też zapominać o aparacie podatkowym, który powinien pokazywać przyjazną twarz, i nie karcić uczciwych, którym zdarzają się błędy, bo tych nie da się uniknąć”. Niestety projektowana instytucja domiarów w VAT może odnieść dokładnie przeciwny skutek i ukarać właśnie tych uczciwych podatników.

Będziemy Państwa informować o stanie prac legislacyjnych w powyższym zakresie.

Magdalena Dobrowiecka
Honestus spółka partnerska

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00