Koszty uzyskania przychodów a prace sezonowe


biuro_rachunkowe_bialystok

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodów można uznać wszelkie koszty zmierzające do osiągnięcia bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. W przypadku działalności polegającej na odśnieżaniu, do takich kosztów można niewątpliwe zaliczyć nabycie narzędzi niezbędnych do tego celu, jak również paliwa i materiałów eksploatacyjnych (wydatek niezbędny do osiągnięcia przychodów oraz koszty ich magazynowania, konserwacji, napraw - wydatki zmierzające do zabezpieczenia źródła przychodów). Specyficznym zasadom będzie natomiast podlegać koszt amortyzacji urządzeń, które spełniać będą definicję środka trwałego, zawartą w art. 22a ustawy, a co za tym idzie, wydatki na nie będą mogły być uznane za koszty uzyskania w momencie ich nabycia. Zgodnie z ustawą, warunki te spełniają urządzenia zdatne do użytkowania w dniu przyjęcia do ewidencji, których przewidywany okres użytkowania wynosi dłużej niż rok.

Odstępstwem od tej zasady jest art. 22d ustawy, który umożliwia zaliczenie jednorazowo w koszty zakupu urządzeń o wartości poniżej 3500 zł. Jeżeli nasz sprzęt zostanie uznany za środek trwały, podatnik będzie zmuszony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem jego sezonowości. Ten sposób odpisów uregulowany jest w art. 22h ustawy. Podatnik może dokonywać odpisów amortyzujących wyłącznie w okresie używania sprzętu i przyjąć dwojaki system obliczania miesięcznych odpisów:

Wybór metody stanowi pewien element optymalizacji podatkowej. Należy również zwrócić uwagę, że podatnik ma prawo do zastosowania jednorazowego odpisu na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy, o ile rozpoczął w roku podatkowym działalność lub spełnia definicję małego podatnika. Umożliwia to zaliczenie do kosztów uzyskania całej wartości sprzętu do wysokości 50 tysięcy EUR. Przepis ten nie może być zastosowany do samochodów osobowych.

 

Piotr Kościańczuk
Doradca Podatkowy
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, 26.01.2016r.

 

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00