Kilometrówka


18

Przedsiębiorca, który w działalności gospodarczej wykorzystuje samochód osobowy nie będący składnikiem majątku firmy, aby zaliczyć koszty związane z eksploatacją w koszty uzyskania przychodu jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Przedsiębiorca ma prawo zaliczyć wydatki związane z eksploatacją pojazdu do wysokości nie większej kwoty niż wyznaczona limitem (liczonym jako suma przejechanych km x stawka za 1 kilometr).

Stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu w 2016 roku nie uległa zmianie w porównaniu do lat ubiegłych. Zależy ona od rodzaju pojazdu i kształtuje się następująco:

    1. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
    2. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu wynika z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT.

Wprowadzenie kilometrówki miało w zamyśle ustawodawcy ograniczenie nadużyć dotyczących wykorzystywania prywatnych pojazdów na służbowe cele.

Szczególne przypadki, kiedy nie ma obowiązku rozpisywania kilometrówki:

Dane, jakie powinna zawierać kilometrówka:

Prywatny samochód osobowy pracownika wykorzystywany do celów służbowych również może być rozliczany w ramach kilometrówki, a pracownik może otrzymać zwrot kosztów za ich eksploatację. W tym wypadku również należy założyć ewidencję przebiegu pojazdu. Posiadając taką ewidencję, w której zapisana będzie faktyczna liczba przejechanych kilometrów, można otrzymać od pracodawcy zwrot pieniędzy za kilometrówkę (czyli liczby kilometrów pomnożonych przez aktualną stawkę).

Pieniądze, które pracodawca zwróci swojemu pracownikowi za przejechane kilometry zostaną wliczone do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorstwa.

Aktualnie przedsiębiorca jeżdżący samochodem osobowym do 3,5 tony i korzystający z niego zarówno w pracy, jak i poza nią, może od faktury za paliwo oraz od faktur za koszty eksploatacyjne odliczyć tylko 50% zapłaconego VAT-u.

Kiedy przedsiębiorca może odliczyć 100% VAT?

Przedsiębiorca jeżdżący samochodem osobowym do 3,5 tony i korzystający z niego tylko w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, będzie mógł od faktur za paliwo oraz od faktur za koszty eksploatacyjne odliczyć 100% zapłaconego VAT-u. Związane jest to jednak z koniecznością prowadzenia kolejnej ewidencji przebiegu.  

Przedsiębiorcy wykorzystujący pojazdy wyłącznie do działalności gospodarczej, mają także obowiązek złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o pojazdach (VAT 26).

Ewidencja przebiegu pojazdu musi być prowadzona bardzo precyzyjnie.

Taka kilometrówka powinna zawierać elementy, które zostały wyszczególnione w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT, czyli:

Rozległość i szczegółowość ewidencji przebiegu pojazdu, a także ryzyka z tytułu błędnej interpretacji przez podatnika zdarzeń jako wykonywanych w celach prowadzonej działalności gospodarczej i wysokie kary, jakie z tego tytułu grożą, często zniechęcają przedsiębiorców do tego typu odliczeń i w efekcie poprzestają na mieszanym użytkowaniu pojazdu.

Opracowała: Joanna Mirosz
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
08.12.2016 r.

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00