Kiedy możemy nie płacić ostatniej zaliczki na podatek dochodowy?


fotolia_57919634_s

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym, rozliczają się z fiskusem w trakcie roku wpłacając zaliczki. Zaliczkę za grudzień lub ostatni kwartał roku podatkowego zobowiązani są zapłacić do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego. Istnieje możliwość uniknięcia obowiązku zapłaty tej ostatniej zaliczki po spełnieniu kilku warunków.

Przede wszystkim przed upływem terminu do zapłaty zaliczki podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe PIT 36 lub PIT 36L.

Drugim warunkiem jest zapłata podatku wynikającego z rozliczenia rocznego, jeżeli obowiązek zapłaty wystąpi. Spełniając te warunki podatnik powoduje, że ostatnia zaliczka przestaje być wymagalna, ponieważ podatek w ujęciu rocznym już jest rozliczony. Należy podkreślić, że oba warunki, tj. złożenie zeznania i wpłata podatku, muszą tu wystąpić łącznie. Samo złożenie zeznania bez wpłaty wynikającego z niego podatku bądź dokonanie tej wpłaty po 20 stycznia 2017 r. nie uchroni podatnika od zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2016 r.

U podatników podatku dochodowego od osób prawnych omówione zasady dotyczące wpłat zaliczek podatku dochodowego ustalanych na ogólnych zasadach dotyczą ostatniego miesiąca (kwartału) roku podatkowego, który nie zawsze pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zaliczkę za ten miesiąc (kwartał) wpłacają oni w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Również oni nie wpłacają tej zaliczki w sytuacji, gdy przed upływem tego terminu (czyli do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego) złożą zeznanie roczne i dokonają wpłaty podatku wynikającego z tego zeznania.

Niewpłacenie ostatniej zaliczki jest szczególnie korzystne dla podatników rozliczających się na skali podatkowej korzystających w rozliczeniu rocznym z preferencyjnej formy rozliczenia, np. wspólnie z małżonkiem, wspólnie z dzieckiem, czy korzystających z ulg podatkowych, którzy w rozliczeniu rocznym PIT 36 wskażą niższy podatek, niż wynikałoby to z uwzględnienia zaliczki PIT za ostatni m-c / kwartał lub nawet wykażą nadpłatę.

Są też inne przypadki w których wcześniejsze złożenie zeznania jest korzystne, np.:

Opracowała: Agnieszka Majewska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
02.12.2016

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00