Już można otrzymać dofinansowanie na wynagrodzenie dla pracowników


100euro

Od 1 stycznia 2016 roku wszedł w życie nowy instrument aktywizacji, który ma wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia wśród młodych, czyli refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia, dlatego na każdego pracownika spełniającego kryterium wieku firma przez okres 12 miesięcy może otrzymać nawet do 1850 zł miesięcznie.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest zobowiązanie przedsiębiorcy do zatrudnienia bezrobotnego przez kolejny rok w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku niedotrzymania tego założenia pracodawca będzie zmuszony do proporcjonalnego zwrotu dofinansowania.

Przedsiębiorca, który:

  1. działa na rynku co najmniej 6 miesięcy
  2. w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie rozwiązał umowy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę
  3. nie posiada zaległości w US i ZUS oraz wobec kontrahentów
  4. nie zalega w wypłacaniu wynagrodzeń pracownikom
  5. zobowiązuje się do zatrudnienia bezrobotnego na 24 miesiące (w tym 12 miesięcy dotowanych)

może aplikować o dofinansowanie na wynagrodzenie dla młodych pracowników.
W latach 2016-2017 refundacja ma sfinansować ok. 100 tysięcy miejsc pracy dla osób poniżej 30. roku życia. Dotacja jest udzielana przez starostów za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy. Część z nich rozpoczęła już nabory wniosków aplikacyjnych, w niektórych procedura aplikacyjna nie została jeszcze uruchomiona, nastąpi to zaraz po zakończeniu prac nad przygotowaniem wzorów dokumentów aplikacyjnych.

Źródła:
- strona internetowa PUP w Wołominie;
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.).

opracowała Karolina Więckowska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, dnia 24.02.2016 r.

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00