Jednolity Plik Kontrolny


fotolia_57919634_s

Od 1 lipca 2016 r. został wprowadzony Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

Wielu klientów biur rachunkowych czy kancelarii podatkowych poczuło się zaniepokojonych nowymi zmianami. Dlatego też w prosty sposób postaramy się wytłumaczyć o co dokładnie chodzi.

Jak informuje Ministerstwo Finansów celem JPK jest  umożliwienie podatnikom przekazanie  informacji organom podatkowym w  formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych  czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenia  ich kosztów.  W przypadkach  niebudzących wątpliwości ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić  od kontroli. JPK obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, ale również inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg  rachunkowych i ewidencji  podatkowych.

Nowa metoda kontroli będzie zobowiązała  podatników do przekazywania danych z ksiąg   na żądanie organu podatkowego oraz z ewidencji VAT co miesiąc w ujednoliconej formie  elektronicznej. Zakłada się, że rozwiązanie to w pierwszym roku funkcjonowania  przyniesie dla budżetu dodatkowe 200 mln zł, a w kolejnym roku już 300 mln zł. 

Stosowanie jednolitego pliku kontrolnego od 1 lipca 2016 roku obowiązuje duże firmy,  czyli takie, które zatrudniają średnio w miesiącu minimum 250 pracowników, oraz osiągają roczny obrót netto ze  sprzedaży  przekraczający równowartość w złotych 50 mln euro, lub suma  aktywów jego bilansu sporządzanego na koniec roku obrotowego przewyższają równowartość w złotych 43 mln euro, w rozumieniu ustawy z 2  lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

Znacznie dłuższy okres   przewidziano dla małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu  art.105 i 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jak wynika z art.6 ust.2 ustawy nowelizującej z dnia 13 maja 2016 r. przekazywanie informacji o której mowa w atr.82 Ordynacji podatkowej:

Rozwiązanie oparte na JPK - obligując  wszystkich podatników do generowania danych finansowo-księgowych w formie tego samego schematu – co pozwoli  na usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych i wprowadzi rewolucję w weryfikacji rozliczeń podatkowych. Organ kontrolny będzie mógł sprawdzić zgodność, dokładność oraz kompletność ksiąg, ewidencji i deklaracji   podatkowych. Zakres analiz jest bardzo szeroki: ocena poprawności  prowadzenia ksiąg podatkowych, badanie związków przychodów z kosztami ich uzyskania, weryfikacja spójności stosowania  zasad  rachunkowości, analiza prawidłowości stosowania  stawek VAT itp. Urzędnicy bez większych problemów w  krótkim okresie czasu będą mogli znajdować luki w  ewidencji, wychwytywać zduplikowane faktury czy sprawdzać stany magazynowe i wyciągi bankowe. Przyjmuje się, że struktury JPK będą stosowane  dla okresów już rozliczonych. Może jednak się zdarzyć, że żądanie przekazania danych obejmie dowody/ faktury, co do których zaistniał obowiązek wystawienia.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą  księgi podatkowe przy użyciu  programu komputerowego, będą musieli na żądanie  urzędników skarbowych przekazać zapisy z ksiąg i dowody księgowe w postaci elektronicznego pliku o określonym  formacie i strukturze. Rozwiązanie  to będzie mogło być stosowane w trakcie postępowania  podatkowego oraz kontroli: podatkowej, krzyżowej i skarbowej.

Wyodrębniono siedem struktur kontrolnych Jednolitego Pliku Kontrolnego:

  1. księgi rachunkowe,
  2. wyciągi  bankowe,
  3. magazyn,
  4. ewidencja zakupu i sprzedaży VAT,
  5. faktury  VAT,
  6. podatkowa księga przychodów i  rozchodów,
  7. ewidencja  przychodów.

W późniejszym terminie zostaną opublikowane struktury dla paragonów i kas  fiskalnych.

Z uwzględnieniem wpływów z  uszczupleń podatkowych i możliwości programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców, oraz analizy danych opracowano parametry postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Są one dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dziale: Kontrola Skarbowa.

Przedsiębiorcy korzystający z outsourcingu księgowości w postaci usług kancelarii podatkowej czy też biur rachunkowych nie powinni się niepokoić. Słowo klucz - outsourcing. Wszystkie formalności związane z przekazywaniem informacji organom podatkowym profesjonalne biuro księgowe czy podatkowe przejmie na siebie. 

Marki, dnia 19 lipca  2016
Joanna Żywczak
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00