Jak wylicza się podatek dochodowy dla firm cz.I


doradztwo_podatkowe_warszawa

Wielu początkujących (i nie tylko) przedsiębiorców nie do końca zna zasady obliczania miesięcznych bądź kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. W tym artykule przedstawiamy krok po kroku sposoby liczenia zaliczki na podatek dochodowy w trzech najczęstszych formach opodatkowania, czyli:

Obliczanie podatku na zasadach ogólnych

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem progresywnym, czyli według skali podatkowej (18% podatku do 85 528 zł dochodu, a powyżej tej kwoty - 32%) mogą od dochodu odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, a od podatku opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 556,02 zł (kwotę zmniejszająca podatek).

Aby obliczyć podatek dochodowy za dany okres rozliczeniowy, należy postępować według poniższych zasad: 

  1. Od kwoty przychodu narastająco od początku roku odejmujemy koszty od początku roku – otrzymana różnica to nasz dochód;
  2. Do momentu, kiedy różnica, o której mowa w punkcie 1, czyli dochód nie przekroczy kwoty 3.089,00 zł (tzw. kwota wolna od podatku) nie powstaje podatek, a więc także obowiązek wpłaty zaliczek;
  3. Od kwoty dochodu możemy odjąć możliwą do rozliczenia stratę z lat ubiegłych;
  4. Następnie odejmujemy sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku podatkowym. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że jeśli przedsiębiorca zaliczył składki na ubezpieczenia społeczne do kosztów uzyskania przychodów, to nie odlicza ich ponownie od dochodu. Otrzymany dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych.
  5. W kolejnym kroku mnożymy podstawę opodatkowania przez 18% stawkę podatku do kwoty 85 528 zł dochodu, a nadwyżkę powyżej tej kwoty stawką 32% i otrzymujemy kwotę podatku.
  6. Od podatku odejmujemy sumę opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy, nie cała zapłacona składka) - otrzymujemy podatek należny narastająco od początku roku.
  7. Od kwoty podatku należnego od początku roku odliczamy zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach oraz 556,02 zł (kwota wolna od podatku pomnożona przez stawkę 18%) i otrzymujemy kwotę podatku za dany okres rozliczeniowy.
  8. Zaliczkę za dany okres rozliczeniowy zaokrąglamy do pełnych złotych i taka kwotę wpłacamy do urzędu skarbowego, do 20 dnia następnego miesiąca lub następnego kwartały.

Marki 30.04.2016
Opracował: Jacek Czarnecki
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00