Instrukcja zakładania konta na Portalu Podatkowym


epuap

Czym jest i co można załatwić przez Portal podatkowy?

Portal Podatkowy to system informatyczny administracji podatkowej dostępny na stronie www.finanse.mf.gov.pl . Od momentu uruchomienia Portalu tj. 18 sierpnia 2014 roku Ministerstwo Finansów systematycznie wzbogaca Portal o nowe usługi. Obecnie dzielą się one na dwie grupy:

  1. Usługi dostępne dla wszystkich użytkowników bez konieczności posiadania konta:
  1. Usługi dostępne wyłącznie dla użytkowników posiadających konto na Portalu Podatkowym np:

Posiadając konto na Portalu podatkowym można również:

 

Co trzeba zrobić, aby założyć konto na Portalu Podatkowym?

Założenie konta na portalu podatkowym wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego bądź Profilu zaufanego na Platformie ePUAP (patrz artykuł Instrukcja zakładania konta na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej)

Wskazówki postępowania dla posiadaczy profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego:

  1. Pod adresem: https://ppuslugi.mf.gov.pl - znajduje się strona ministerstwa finansów.
  2. W lewym dolnym rogu strony znajduje się przycisk Rejestracja
  3. Po zapoznaniu się z warunkami korzystania z portalu podatkowego i zaakceptowaniu regulaminu Portalu, można wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących profilu użytkownika
  4. Dalej następuje rejestracja z uwierzytelnieniem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź rejestracja za pośrednictwem konta na ePUAP

W powyższej instrukcji przyjmiemy, że posiadają Państwo konto na ePUAP.

  1. Po wybraniu opcji rejestracja z uwierzytelnieniem ePUAP wpisujemy login lub adres e-mail oraz hasło do profilu zaufanego.
  2. Na stronie ministerstwa finansów tworzymy identyfikator użytkownika i hasło
  3. Hasło do konta na Portalu podatkowym powinno składać się z co najmniej 8 znaków w tym 1 wielkiej litery, 1 cyfry oraz jednego znaku specjalnego np.(@,?, /). Na stronie ministerstwa finansów zalecana jest wymiana hasła co 30 dni.
  4. Po wprowadzeniu wszystkich danych na podany adres email zostanie wysłany link aktywujący konto. Klikniecie w link kończy rejestrację.

Kto może założyć konto na Portalu Podatkowym?

Konto na Portalu Podatkowym mogą posiadać zarówno podatnicy indywidualni jak i firmy. Uzyskanie dostępu do konta firmy i dokonywanie czynności prawnych w jej imieniu np. złożenie deklaracji podatkowych wymaga złożenia w formie pisemnej wniosku o udostępnienie konta firmy. Wniosek należy wnieść do dowolnego organu administracji podatkowej np. urzędu skarbowego, przez osobę umocowaną do działania w imieniu firmy.

Stan prawny na: 23.05.2017
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Split payment - korzyści

4 September 2018
1 lipca część przedsiębiorców zyskała możliwość dokonywania płatności w ramach split payment.

Od 1 października sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

4 September 2018
Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym...

MF rozwiewa wątpliwości podatników dotyczące zapłaty VAT do urzędu skarbowego

3 September 2018
Od 1 lipca nabywca towarów i usług może zastosować przy wykonywaniu płatności mechanizm podzielonej płatności.

Kontrola działalności gospodarczej w ustawie Prawo dla Przedsiębiorców

3 September 2018
Ustawa Prawo Przedsiębiorców nie wprowadza istotnych zmian w zakresie przeprowadzania kontroli, a jedynie porządkuje przepisy zawarte w poprzednio w ustawie z dnia 2 lipca 2004r o...

Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich przed przystąpieniem do pracy

3 September 2018
Obowiązkiem pracodawcy jest wskazanie w skierowaniu na badania profilaktyczne jak najpełniejszego zakresu obowiązków związanego ze stanowiskiem pracownika i istniejących na danym...

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00