Ewidencja uproszczonych dowodów zakupu


paragon

Jedną z najbardziej istotnych kwestii wywołujących liczne spory natury prawno-podatkowej jest dopuszczalność zaliczenia w koszty oraz odliczenia VAT wydatków udokumentowanych paragonami i innymi dowodami nie będącymi fakturami VAT.

Możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów.

Podmioty prowadzące Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów stosują się do Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Stosownie do §12 ust 3 pkt 2 Rozporządzenia podstawą zapisów w KPiR są faktury VAT oraz  inne dowody wymienione w §13 i §14, pod warunkiem, że zawierają między innymi wskazanie stron transakcji. Oznacza to, że co do zasady paragon nie może być uznany za podstawie wpisu do księgi.

Wyjątek stanowią:

§14 pozwala dodatkowo na dokumentowania wydatku dowodem wewnętrznym pod warunkiem zamieszczenia na nim daty i podpisu osób, które bezpośrednio dokonały wydatków. Dowód ten musi też zawierać nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych. Katalog dowodów wewnętrznych jest jednak zamknięty.
Dotyczy wyłącznie:

Paragon (poza tym wystawionym za granicą) może więc tak naprawdę stanowić w wyżej wymienionych przypadkach wyłącznie podstawę do wystawienia dowodu wewnętrznego.

Należy dodać, że powyżej wymienione ułatwienia nie dotyczą zakupu towarów przeznaczonych do sprzedaży.

W przypadku podatników prowadzących księgi handlowe o podstawie zapisów w księgach decydować będzie Ustawa o Rachunkowości:

Art.21 ust. Ia UoR pozwala na niezamieszczanie na dowodach niektórych elementów:

Odrębnymi przepisami wspomnianymi w art. 21 ust Ia UoR może być też Ustawa o VAT, która dopuszcza w niektórych przypadkach użycie dowodów nie zawierających danych nabywcy.

Możliwość odliczenia podatku naliczonego.

Ustawa  o VAT zezwala co do zasady na odliczanie podatku wyłącznie z dokumentów nazywanych fakturami VAT.

Niemniej również i tutaj dopuszczalne jest wąski zestaw wyjątków do których należą:

 


Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Opracował: Sławomir Karwowski

 

Od połowy 2019 r. osoby niepełnosprawne będą mogły starać się o dofinansowanie przez Internet. Dziś potrzebują do tego co najmniej trzech wizyt w urzędzie

18 October 2018
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wdrożono System Obsługi Wsparcia dofinansowania ze środków PFRON.

Zmiany w rozliczaniu samochodów firmowych od stycznia 2019 roku – projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych.

28 September 2018
Z końcem sierpnia Minister Finansów opublikował projekt zmian dotyczący podatków dochodowych, gdzie znalazły się proponowane zmiany dotyczące opodatkowania samochodów.

Zmiany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

28 September 2018
W dniu 14 września 2018 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 roku które zmienia zasady związane z prowadzeniem podatkowej...

Reglamentacja działalności gospodarczej w ustawie Prawo Przedsiębiorców

28 September 2018
Terminem reglamentacja działalności gospodarczej określa się formy ograniczenia swobody zakładania i prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej.

ePIT - zmiany w rozliczeniu PIT-u od 2019 roku

28 September 2018
Przyjazne, proste i przejrzyste podatki - kierując się tymi założeniami Ministerstwo Finansów wprowadza nowy element do swojej strategii, dzięki któremu podatnicy nie będą...

Badania psychotechniczne kierowców kierujących samochodami służbowymi lub prywatnymi do celów służbowych

28 September 2018
Pracownik, bądź zleceniobiorca nie zatrudniony na stanowisku kierowcy może wykorzystywać w ramach obowiązków służbowych prywatny lub firmowy samochód osobowy....

Split payment - korzyści

4 September 2018
1 lipca część przedsiębiorców zyskała możliwość dokonywania płatności w ramach split payment.

Od 1 października sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

4 September 2018
Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe będzie musiało być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym e-podpisem lub podpisem potwierdzonym...

MF rozwiewa wątpliwości podatników dotyczące zapłaty VAT do urzędu skarbowego

3 September 2018
Od 1 lipca nabywca towarów i usług może zastosować przy wykonywaniu płatności mechanizm podzielonej płatności.

Kontrola działalności gospodarczej w ustawie Prawo dla Przedsiębiorców

3 September 2018
Ustawa Prawo Przedsiębiorców nie wprowadza istotnych zmian w zakresie przeprowadzania kontroli, a jedynie porządkuje przepisy zawarte w poprzednio w ustawie z dnia 2 lipca 2004r o...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00