Emerytura z ZUS czy OFE?


100euro

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. zostało otwarte tzw. „okienko transferowe”, znów można zmienić obecny podział swojej składki emerytalnej i zadecydować, gdzie będzie ona przekazywana – tylko do ZUS, czy też do ZUS i do OFE.
Jeśli ubezpieczpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, do końca lipca ma czas na podjęcie decyzji, gdzie będzie lokowana część składki emerytalnej. 

Jeśli ubezpieczny chce by składki były przekazywane w całości do ZUS, nie musi niczego robić ani składać żadnych oświadczeń. Składki automatycznie pozostaną na koncie ZUS. Czyli – nadal część składki emerytalnej wynosząca 7,3% (2,92 % plus 4,38%) będzie zapisywana na indywidualnym subkoncie w ZUS.
Jeżeli ubezpieczony decyduje się na pozostanie w otwartym funduszu emerytalnym (część składki emerytalnej w wysokości 2,92% będzie odprowadzana do OFE), do 31 lipca powinien dostarczyć do ZUS deklarację zgodną z urzędowym wzorem - „Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego".

Formularz tego oświadczenia znajdziesz:
• w placówkach ZUS,
• na stronie internetowej ZUS, tj. http://www.zus.pl/ oraz na Platformie Usług Elektronicznych (po zalogowaniu)

Oświadczenie można przekazać do ZUS:
• osobiście,
• za pośrednictwem Poczty
• drogą elektroniczną - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE),
• przy wykorzystaniu urzędomatów.

Oświadczenie o zmianie w przekazywaniu części składki emerytalnej można złożyć jeśli:
• ubezpieczeni-członkowie OFE, którzy w oknie transferowym w 2014 r. nie złożyli oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE i nie są w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego oraz
• ubezpieczeni, którzy nie są członkami OFE, a całość ich składki na drugi filar jest ewidencjonowana na subkoncie w ZUS.

Kiedy będzie kolejne okno transferowe?
Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, od 2016 r. okno transferowe otwierane będzie co cztery lata w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca.

Podstawa prawna
• Art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1600) w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Opracowała :
Agnieszka Berent - samodzielny specjalista w departamencie kadr i płac
Marki 26.04.2016
Buchalter Skłodowscy Sp. J.

Zmiany w PCC w 2019 roku

17 April 2019
Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz...

"Wyższy limit w kwocie 10 000 zł dla ulepszeń środków trwałych przyjętych do użytkowania przed 1 stycznia 2018 roku”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2018 roku zwiększył się limit umożliwiający jednorazowe zaliczenie w koszty wydatków na nabycie oraz ulepszenie środków trwałych i wartości...

Ulga termomodernizacyjna

17 April 2019
1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowa ulga termomodernizacyjna.  Z ulgi tej korzystać mogą osoby fizyczne  opłacające podatek według skali podatkowej, podatku liniowego lub...

Podatek od niezrealizowanych zysków „exit tax”

17 April 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 wprowadzono do ustaw o podatku dochodowym (CIT - art. 24f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, PIT - art. 30da ust. 2 ustawy o podatku...

Nowe zasady rozliczania straty podatkowej

17 April 2019
Od nowego roku podatnikom łatwiej jest rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł.

Podatek od przychodów z budynków

18 February 2019
Art. 30g ustawy o pdof Art. 24b ustawy o pdop

Kryptowaluty już nie takie krypto

18 February 2019
Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z kryptowalut.

Wynagrodzenie małżonka kosztem uzyskania przychodu

15 February 2019
Do końca 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów nie mogła być zaliczana wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia...

Kontrole PUODO w 2019 roku

15 February 2019
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) stosowane jest od maja 2018 roku. Organem, który nadzoruje właściwe przestrzeganie przez przedsiębiorców...

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem okresu zatrudnienia

15 February 2019
Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania .

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00