Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców


8910

30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców. Ustawa wprowadza szereg regulacji, których celem miało być stworzenie przyjaznego, przejrzystego systemu regulacji prawnych, który ma zachęcić  do zakładania i prowadzania własnej działalności.

Jedną z form wsparcia osób zakładających pierwszą działalność gospodarczą jest tzw. działalność nieewidencjonowana. Istota działalności nieewidencjonowanej polega na zwolnieniu przedsiębiorcy z obowiązku dokonania wpisu do rejestru działalności gospodarczej. Osoby prowadzące działalność nieewidencjonowaną podlegają zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne do momentu dokonania wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Z możliwości prowadzenia nieewidencjonowanej działalności gospodarczej mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne bez możliwości tworzenia spółek osobowych, podejmujące działalność po raz pierwszy, bądź po upływie 5 lat od wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

Warunkiem braku konieczności rejestracji działalności jest uzyskiwanie przychodu miesięcznego nie wyższego niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1050 zł brutto. Jeżeli w którymkolwiek miesiącu przychód przekroczy tą wartość, rejestracja staje się obowiązkowa.

Osoby podejmujące aktywność w tej nowej formie muszą jednak pamiętać, że forma ta nie wyklucza konieczności posiadania kasy fiskalnej. Jeżeli obroty w roku przekroczą kwotę 20 000 zł lub też dotyczą dostawy gazu płynnego, części do silników, silników spalinowych do napędu pojazdów, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep, naczep, kontenerów i ich części, części do pojazdów, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, fotograficznego wyrobów z metali szlachetnych, nośników danych cyfrowych i analogowych, paliw silnikowych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, perfum i wód toaletowych oraz świadczenia usług: przewozów, naprawy i obsługi pojazdów silnikowych oraz motorowerów, opieki medycznej, prawniczych, doradztwa podatkowego, cateringu, usług: fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. Osoba prowadząca aktywność w tej formie będzie miała obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Ważne dla przedsiębiorcy adresy w internecie

27 July 2018

Czym jest Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy?

26 July 2018
Od 1 lipca 2018 roku na stronie internetowej www.biznes.gov.pl został uruchomiony Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej w ustawie prawo przedsiębiorców

17 July 2018
Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe zaprzestanie jej wykonywania przez przedsiębiorcę.

Wykreślnie z rejestru podatników VAT

16 July 2018
Od dnia 1 stycznia 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11 marca 2004 r., wprowadziła znaczące zmiany w zakresie wykreślania podmiotów...

Rejestr Należności Publicznoprawnych

16 July 2018
1 stycznia 2018 r. na mocy art. 18a i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został utworzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jest on...

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

16 July 2018
W praktyce może się zdarzyć, że faktura dokumentująca transakcje nie dotarła do kupującego, uległa zniszczeniu lub została zagubiona. Najczęściej w takiej sytuacji, wystawiany jest...

Split payment - nowe warunki działania przedsiębiorców

29 June 2018
Już 1 lipca w życie wchodzi tzw. split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT.  

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00