Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców


8910

30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców. Ustawa wprowadza szereg regulacji, których celem miało być stworzenie przyjaznego, przejrzystego systemu regulacji prawnych, który ma zachęcić  do zakładania i prowadzania własnej działalności.

Jedną z form wsparcia osób zakładających pierwszą działalność gospodarczą jest tzw. działalność nieewidencjonowana. Istota działalności nieewidencjonowanej polega na zwolnieniu przedsiębiorcy z obowiązku dokonania wpisu do rejestru działalności gospodarczej. Osoby prowadzące działalność nieewidencjonowaną podlegają zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne do momentu dokonania wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Z możliwości prowadzenia nieewidencjonowanej działalności gospodarczej mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne bez możliwości tworzenia spółek osobowych, podejmujące działalność po raz pierwszy, bądź po upływie 5 lat od wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

Warunkiem braku konieczności rejestracji działalności jest uzyskiwanie przychodu miesięcznego nie wyższego niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1050 zł brutto. Jeżeli w którymkolwiek miesiącu przychód przekroczy tą wartość, rejestracja staje się obowiązkowa.

Osoby podejmujące aktywność w tej nowej formie muszą jednak pamiętać, że forma ta nie wyklucza konieczności posiadania kasy fiskalnej. Jeżeli obroty w roku przekroczą kwotę 20 000 zł lub też dotyczą dostawy gazu płynnego, części do silników, silników spalinowych do napędu pojazdów, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep, naczep, kontenerów i ich części, części do pojazdów, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, fotograficznego wyrobów z metali szlachetnych, nośników danych cyfrowych i analogowych, paliw silnikowych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, perfum i wód toaletowych oraz świadczenia usług: przewozów, naprawy i obsługi pojazdów silnikowych oraz motorowerów, opieki medycznej, prawniczych, doradztwa podatkowego, cateringu, usług: fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. Osoba prowadząca aktywność w tej formie będzie miała obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 01.01.2019 r.

21 January 2019
Przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2019 r - 4 765,00 Max. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 11 912,50 Kwota rocznego ograniczenia...

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych od 2019 r.

16 January 2019
Do końca 2018 r. aby nie zapłacić podatku od sprzedaży nieruchomości otrzymanej w formie spadku lub darowizny trzeba było odczekać pięć lat licząc od końca roku, w którym...

Urząd Skarbowy rozliczy nas za rok 2018

16 January 2019
W 2019 roku czekają nas rewolucyjne zmiany w zasadach składania PIT – zeznania za rok podatkowy składane na deklaracjach PIT-37 i PIT-38 zostaną przygotowane, a w niektórych...

Sprawozdania finansowe

16 January 2019
Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mogą być sporządzane wyłącznie w formie elektronicznej.

Bony w świetle przepisów VAT w 2019 roku

16 January 2019
W dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2433). Część z nich reguluje...

Ulgi i odliczenia PIT 2018

14 December 2018
W związku, ze zbliżającym się końcem roku 2018 przypominamy o ulgach i odliczeniach, które można uwzględnić w rozliczeniach rocznych.

Samochody osobowe w działalności – zmiany od 2019 roku

14 December 2018
Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady opodatkowania leasingu, nabycia i używania samochodów osobowych w firmach.

Formy opodatkowania

14 December 2018
Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca musi dokonać wyboru formy opodatkowania (na druku CEIDG-1). Od 2019 roku zmiany można dokonać raz w roku do 20 lutego 2019 roku.

Mały ZUS - nowe uprawnienie w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne

14 December 2018
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących...

Zmiany w umowach na czas określony

21 November 2018
Szanowni Państwo, W związku z tym, że w dniu 22 listopada 2018 r. mijają 33 miesiące od wejścia w życie regulacji prawnych zmieniających zasady zatrudniania pracowników na...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00