Wartości limitów dla podatku dochodowego i podatku VAT obowiązujące na 2017 rok


22

Na podstawie nowelizacji  ustawy z dnia 05.09.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od osób prawnych z dniem 01.01.2017 roku  wprowadzono obniżoną stawka podatku dochodowego CIT 15 % dla małych podatników . Obniżona stawka CIT obejmuje firmy- których przychód ( wraz z podatkiem VAT) nie przekroczył 1 200 000 Euro w poprzednim roku podatkowym (5 157 000PLN)

Wprowadzona obniżona stawka CIT dotyczy również podatników rozpoczynających działalność gospodarczą , jednak z preferencyjnej stawki nie mogą skorzystać przedsiębiorcy , którzy np. podziela firmę tylko po to by skorzystać z obniżonej stawki CIT .

Limit dla małych podatników dla celów rozliczeń VAT

Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro

Zgodnie z tabelą nr 191/A/NBP/2016 z dnia 3 października 2016 r. kurs ten wynosił 4,2976 zł, czyli równowartość 1.200.000 euro wynosi:

1.200.000 euro x 4,2976 zł = 5 157 120 ≈ 5 157 000 zł.

W przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) - od 1 stycznia 2017 r. limit ten stanowić będzie wartość nieprzekraczającą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 45.000 euro.

45.000 euro x 4,2976 zł = 193 392  zł ≈ 193 000 zł.

Limity na 2017 r. dla ryczałtu ewidencjonowanego

Po średnim kursie NBP z dnia 3 października 2016 roku oblicza się limity dla ryczałtu. (4,2976 PLN)

W 2017 roku podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą będą mogli opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w 2016 roku:

- uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 1 074 400,00 zł (250.000 euro × 4,2976 zł/euro),

- uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 1 074 400 zł.

Limit uprawniający do opłacania ryczałtu kwartalnie.

W 2017 roku będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2016 roku nie przekroczyły kwoty 107 440 zł, czyli równowartości 25.000 euro

 

Ważne limity dla podatników podatku dochodowego na 2017 r.

Limit jednorazowej amortyzacji

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Limit dla jednorazowej amortyzacji w 2017 roku wyniesie 215 000 zł (50.000 euro x 4,2976 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).


Mały podatnik zgodnie z ustawą o podatku dochodowym

Wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. ( kurs średni NBP na pierwszy dzień października)  

W 2017 roku status małego podatnika będzie miał ten podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług) nie przekroczy w 2016 roku  kwoty

5 157 000 zł (1.200.000 euro x 4,2976 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł). 

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy o PDOF, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty  1.200.000 euro. (wg średniego kursu NBP obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok podatkowy, zmiana  Dz.U. 2015 poz 1333) 

Średni kurs euro NBP z 03 października 2016 roku wyniósł 4,2976 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2016)

Limit 2 000 000 Euro x 4,2976 zł = 8 595 200 zł

 

Opracowała: Grażyna Kotkowska 
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Konkurs fotograficzny "Hobby"

27 April 2018
Wszyscy jesteśmy fotografami.

Harmonogram szkoleń 2018

4 January 2018
Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach.

Praca biura w okresie między świętami

20 December 2017
Informujemy, że w dniach 27-29.12.2017 siedziba biura w Markach otwarta jest w godzinach 8:00-18:00. Jednak ze względu na okres świąteczny, w mocno okrojonym składzie. W dniu...

Konkurs fotograficzny "Cztery pory roku" - ogłoszenie wyników

8 November 2017
Laureatom konkursku fotograficznego serdecznie gratulujemy :) 

Konkurs fotograficzny "Cztery pory roku"

25 September 2017
Wszyscy jesteśmy fotografami.

Relacja ze szkoleń

25 July 2017
Z przyjemnością informujemy, że zamknęliśmy kolejny okres szkoleniowy.

Uwaga na fałszywe wiadomości e-mail

26 June 2017
Szanowni Klienci w najbliższym czasie możecie otrzymać, bądź otrzymaliście  wiadomości e-mail z wezwaniem do uiszczenia opłaty pod groźbą wykreślenia z rejestru CIDG. Uprzejmie...

Nasze szkolenia

26 April 2017
Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach.

Biznesowe szkolenia na żaglowcu

VIDEO
12 April 2017
Zostań kapitanem swojego biznesu! To wyjątkowa propozycja skierowana do osób zarządzających firmami.

Wartości limitów dla podatku dochodowego i podatku VAT obowiązujące na 2017 rok

27 March 2017
Na podstawie nowelizacji  ustawy z dnia 05.09.2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od osób prawnych z dniem...

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00