Sposoby obliczania terminów w postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym oraz prawie podatkowym


kalendarz1

W postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym oraz prawie podatkowym pojęcie termin oznacza konkretną datę lub okres na dokonanie czynności prawnej, po upływie którego czynność prawna jest bezskuteczna (np. wniesienie odwołania , zażalenia złożenie wyjaśnień) lub wygasa np. umowa wynajmu mieszkania wygasa z upływem ostatniego dnia na, który została zawarta.

Zasady dotyczące obliczania terminów mają charakter uniwersalny, zostały uregulowane w:

Pierwszym dniem terminu niezależnie od tego czy został on określony w tygodniach, miesiącach, czy latach jest dzień następny po dniu doręczenia pisma adresatowi tzn. jeżeli decyzja została doręczona adresatowi 13 listopada to pierwszym dniem terminu w, którym będzie on mógł wnieść odwołanie będzie 14 listopada.

Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu np. decyzję w sprawie zmiany numeru ewidencyjnego działki doręczono we wtorek 4 kwietnia. Pierwszym dniem terminu na wniesienie odwołania jest środa 5 kwietnia, zaś ostatni dzień terminu mija w środę 19 kwietnia o północy.

Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było w ostatnim dniu tego miesiąca np. Pierwszym dniem na wniesienie skargi na decyzje samorządowego kolegium odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doręczonej 30 października jest 31 października zaś ostatni dzień terminu upływa 30 listopada o północy.

Termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca np. Umowa wynajmu mieszkania została zawarta 29 lutego 2016 roku na okres dwóch lat. Jeżeli strony umowy nie zdecydują się jej przedłużyć, bądź rozwiązać wcześniej ostatni dzień terminu obowiązywania umowy upływa 28 lutego 2018 roku.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy.

Przykład

Postanowienie zostało doręczone adresatowi 22 kwietnia w poniedziałek.  Wtorek 23 kwietnia jest pierwszym dniem na wniesienie odwołania ostatni dzień terminu upływa 2 maja, ponieważ
1 maja jest dniem wolnym od pracy.

Wykaz dni wolnych od pracy został zawarty w art.1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 90 tj).

Zgodnie z art.1 u.o.d.p. dniami wolnymi od pracy są:

a) 1 stycznia - Nowy Rok,
b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
d) drugi dzień Wielkiej Nocy,
e) 1 maja - Święto Państwowe,
f) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
h) dzień Bożego Ciała,
i) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
j) 1 listopada - Wszystkich Świętych,
k) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
l) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
m) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;
n) niedziele.

Jak obliczany jest termin gdy ostatni jego dzień wypada w sobotę?

W artykule 12 §5 ordynacji podatkowej sobota została zrównana z dniami wolnymi od pracy. Oznacza to, że jeśli ostatni dzień terminu na wniesienie odwołania wypada w sobotę traktuje się ją jak dzień wolny od pracy.

W kodeksie cywilnym w wyniku nowelizacji art. 115 wprowadzonej Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców także zrównano soboty z dniami wolnymi od pracy. Przed nowelizacją ta kwestia nie była uregulowana, a orzecznictwo Sądu Najwyższego było przeciwne zrównaniu soboty z dniami wolnymi od pracy (zob. III CZP8/03 ONSC 2004 Nr.1 poz.1). 

Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiera regulacji dotyczących soboty jako ostatniego dnia terminu .NSA wydał jednak w tej sprawie rozstrzygające postanowienie z dnia 15 czerwca 2011roku w którym uznał jednoznacznie soboty za równorzędne dniom wolnym od pracy (zob. NSA I OPS/11, ONSA i WSA 2011 ,Nr. 5 poz.95).

 

Stan prawny na: 26.01.2017r.
Opracował: Sławomir Stwora
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

4 June 2018
Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS

Prawo przedsiębiorców - zmiany

24 April 2018
30 kwietnia 2018 wchodzi w życie nowa ustawa określająca prawo i obowiązki przedsiębiorców

Prawo do odliczenia VAT dla firm niemających rejestracji

24 April 2018
Trybunał Sprawiedliwości  UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika z Rumunii.

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy.

12 April 2018
Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego.

Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego w 2018 roku

12 April 2018
W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady ogólne (18% a następnie 32% od...

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej od 2019 roku

5 April 2018
Okres przechowywania akt osobowych...

Zmiany w Karcie Nauczyciela

5 April 2018
Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie Nauczyciela.

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00