Podwyższenie limitu zwolnienia podatkowego do 200 000 zł.


doradztwo_podatkowe_warszawa

Z początkiem roku 2017 zwiększony został limit zwolnienia od podatku sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT). Wartość limitu, określona jest w kwocie netto, czyli bez podatku VAT.

 Do końca 2016 r. limit tego zwolnienia wynosił 150 000 zł lub proporcjonalną część tej kwoty w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu.

Do limitu zwolnienia nie wlicza się:

- jeśli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych

  1. Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
  2. Odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, które są zwolnione przedmiotowo z VAT, z wyjątkiem:
  1. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Obecnie ze zwolnienia z VAT korzystają przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać również osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą, o ile przewidywana sprzedaż opodatkowana nie przekroczy określonego limitu, który w tym przypadku oblicza się proporcjonalnie w stosunku do okresu prowadzenia działalności gospodarczej: 200 000 zł x LD/365 (LD –oznacza liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej, jaka pozostała do końca roku).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 1 grudnia 2016 r., z podwyższonego limitu zwolnienia mogą skorzystać również niektórzy podatnicy, u których wartość sprzedaży, w roku 2016 przekroczyła obowiązujący limit. Ze zwolnienia tego, za sprawą przepisów przejściowych mogą skorzystać już od 1 stycznia 2017 roku, jak również w trakcie 2017 r.  Dotyczy to:

- podatników, u których w 2016 roku łączna wartość sprzedaży była wyższa niż   150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł,

- podatników rozpoczynających w 2016 roku wykonywanie czynności opodatkowanych, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia podmiotowego nie jest jedynie limit obrotu, istnieją bowiem podatnicy, którzy na mocy ustawy, z góry są pozbawieni prawa do zwolnienia. Dotyczy to sprzedawców:

- wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

- terenów budowalnych,

- budynków, budowli lub innych części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

- nowych środków transportu,

- towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

- usług prawniczych,

- usług w zakresie doradztwa ( z wyjątkiem doradztwa rolniczego z uprawą i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego)

- usługi jubilerskie.

Podatnik, który utracił bądź dobrowolnie zrezygnował z prawa do zwolnienia ma możliwość jego ponownego wykorzystania. Warunkiem jest oczywiście nieprzekroczenie wspomnianego już limitu obrotu wynoszącego 200 000 zł.

Poza spełnieniem powyżej wymienionych warunków dodatkowo musi minąć przynajmniej rok, licząc od końca roku w którym utracił prawo do zwolnienia lub z tego prawa zrezygnował. Wówczas, podatnik ma obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizującego na formularzu VAT-R, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpi zmiana.

Należy jednak pamiętać, że działanie takie najczęściej będzie się wiązało z koniecznością dokonania korekty odliczonego podatku i kilku innych niezbędnych formalności. Dotyczy to towarów i materiałów, które nie zostały sprzedane przed powrotem do zwolnienia z VAT, oraz środków trwałych i wyposażenia.

Opracowała: Anna Łuczyńska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych

18 June 2018
25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie: „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów...

Działalność nieewidencjonowana w ustawie Prawo dla przedsiębiorców

4 June 2018
30 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo dla przedsiębiorców.

Blokada kont w ramach STIR

4 June 2018
13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń...

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- Prawo przedsiębiorców

4 June 2018
Jedną z form wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przewidzianą w nowej ustawie prawo przedsiębiorcy są ulgi w opłacaniu składki ZUS

Prawo przedsiębiorców - zmiany

24 April 2018
30 kwietnia 2018 wchodzi w życie nowa ustawa określająca prawo i obowiązki przedsiębiorców

Prawo do odliczenia VAT dla firm niemających rejestracji

24 April 2018
Trybunał Sprawiedliwości  UE w dniu 7 marca 2018 roku wydał wyrok w sprawie podatnika z Rumunii.

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu po zakończeniu umowy.

12 April 2018
Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego.

Nowe zasady rozliczania najmu prywatnego w 2018 roku

12 April 2018
W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady ogólne (18% a następnie 32% od...

Nowe obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej od 2019 roku

5 April 2018
Okres przechowywania akt osobowych...

Zmiany w Karcie Nauczyciela

5 April 2018
Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła szereg zmian z Karcie Nauczyciela.

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Marki - siedziba
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

tel. (+48 22) 242 60 00
fax (+48 22) 242 60 01
biuro@sklodowscy.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Warszawa - oddział
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa

tel. (+48 22) 242 61 80

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00-16:00

Wołomin - oddział
ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin

tel. (+48 22) 242 61 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 17:00

 

Białystok - oddział
ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok

tel. (+48 85) 733 09 70

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00